Tartalmas templomi koncert

Bihar megye – A nagyváradi Szent László plébániatemplomban rendeztek vasárnap este klasszikus zeni hangversenyt. Az est szervezője Thurzó Zoltán zongoraművész volt.

A műsorban elhangzottak barokk alkotások. Kiemelkedő volt J.S. Bach Magnificat (Magasztalja lelkem az Urat!) című oratóriuma egy részletének bemutatása, amely Mária dícséretét dolgozza fel Lukács evangéliuma nyomán. Jártó Kocsis Emőke szopránja igen szépen mintázta meg a dallamíveket, a megfelelő áhitatot teremtve. A továbbiakban Antonio Vivaldi Gloriájának (RV 589) egyik részlete (Urunk és Istenünk, mennyei király!) hangzott el. Májerkuk Mária szopránja igen kifejezően hozta felszínre a romantikába hajló barokk mű vallásos érzelmet tolmácsoló hangvételét. Ugyancsak az ő előadásában hallgattuk meg az Alessandro Stradellanak tulajdonított Irgalmazz Istenem című romantikus áriát, amelyet érzelemkeltően szólaltatott meg.
Romantikus érzelemvilág
 
Több romantikus művet is meghallgattunk ezt követően: felcsendült a kétszáz éve született Schumann C-dúr Arabeszkje (op. 18, 1838, Bécs). A téma nélküli variációk bensőséges, gyöngéd, finom dallamosságát Thurzó Zoltán zongorajátékában élvezhettük. Ugyancsak Schumann Heinrich Heine versére írt Tavirózsa  című dalát (op. 24. 1840) Jártó Kocsis Emőke énekelte megnyerően, életessé avatva a zenei kifejezés színességét, mely a Wieck Clara iránti szerelmet tolmácsolja: „Oh, Clara, mily üdvösség énekhangra komponálni!” Chopin e-moll Noktürnjének (op. 72.1828) hangszeres énekét, éji zenéjét, belső monológját s riasztó kiszolgáltatottságát tárta fel Thurzó Zoltán zongorajátéka. Tasnádi Ferencz baritonja Schubert híres Ave Mariajának áhitatot ébresztő szólamát halkszavúan, érzelmi telítettséggel adta elő, mint ahogy Verdi Nabucco négyfelvonásos operájából Zakariás imáját (III. felvonás) erőteljesen, dinamikusan tolmácsolta. Camille Saint-Saens G-dúrban írt Imáját (op. 158) Bozsódi Beáta gordonkán adta elő ezúttal is megfelelő légkört teremtve. Az impresszionizmus képviselői közül hallgattuk meg Debussy 1890-ben írt F-dúr Revérie című darabját. A zongoradarab átiratát leheletfinoman játszotta el Oláh Boglárka hegedűn. C. M. Weber Grand Duo Concertant (op. 48, 1816) második tételét Székely István tanár klarinételőadásában élvezhettük. Klarinétja a mű kívánta énekszerű deklamációt és a nemes dallamosságot mintázta.
 
Kórusművek
 
A koncerten fellépett a Nagyvárad-Réti Református Egyházközség huszonnyolc tagú Sztárai Mihály vegyeskara Márkus Zoltán karnagy és karvezető tanár irányításával. A vegyeskar hét kórusművet adott elő, egyiket-másikat zongorakísérettel, vagy a fiatal szólisták közreműködésével. Az egyházi jellegű művek jól illettek a megfelelő környezethez. Kiemelkedő volt Gárdonyi Zoltán: Sztárai 34. zsoltárának valamint Kodály Zoltán A szép énekszó múzsájához és Berkesi Sándor 23. Népdalzsoltár feldolgozása. A jeles református énekkar sikeres fellépése nagy tetszést aratott a templomot megtöltő közösnség részéről.
 
Tuduka Oszkár
Címkék: , ,