Tartalékba helyezték a tábornokot

Tartalékba helyezték a tábornokot
Kedden, ünnepi ceremónia keretében tartalékba helyezték Ioan Baş tábornokot, a Crişana Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség parancsnokát. Feladatait Caba Sorin Mihai, eddigi helyettese vette át.

A tartalékba helyezés és a tisztség átadásának ceremóniáján részt vett dr. Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár, a sürgősségi ügyek osztályának vezetője, dr. Ovidiu Vasilică tábornok, az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség vezetője, Claudiu Pop Bihar megyei prefektus, Pásztor Sándor, a Bihar megyei Tanács elnöke, Kovács Ferenc tábornok, a Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság parancsnoka, több megyei katasztrófavédelmi főfelügyelőség vezetője, továbbá az ISU Crişana korábbi parancsnokai.

Sikerült

Miután a katonai fúvószenekar előadta Románia Himnuszát, dr. Ovidiu Vasilică országos főfelügyelő felolvasta azt az elnöki határozatot, amely Ioan Baş tartalékba helyezéséről szólt november 28-i kezdettel, s egyúttal arról, hogy ettől a dátumtól Caba Sorin Mihai eddigi főfelügyelő helyettes veszi át a főfelügyelő feladatkörét.

Az egység vezetésének átvételi ceremóniáját követően a meghívottak szólaltak fel. Kifejezték tiszteletüket a tartalékba helyezett tábornok iránt, aki több mint 32 éves katonai karrierrel büszkélkedhet. Megköszönték neki az életek és a javak megmentéséért tett erőfeszítéseit, kihangsúlyozták erkölcsi értékeit.

„Egy olyan emberről, parancsnokról van szó, aki nagyon sokat tett nem csupán Bihar megyéért, hanem az egész országért. Főfelügyelői minőségében láttam, mennyire fontos volt számára, hogy jó dolgokat vigyen véghez a felügyelőségért és természetesen a lakosokért, akik a felügyelőség szolgáltatásaiban részesülnek” – mondta Raed Arafat.

A tartalékba helyezett tábornok megható felszólalása következett. Mint mondta, egész katonai karrierje ehhez az egységhez kötődik. Itt lett egyszerű katonából tábornok, s közben a katonai hierarchia minden lépcsőjén végigment, elejétől a végéig szigorúan tiszteletben tartotta esküjét és igyekezett a lehető legjobban elvégezni feladatait. „Itt most Önök előtt kijelenthetem, hogy ez sikerült! Önökkel együtt sikerült vállalásunkat a legmesszemenőbben teljesítenünk. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy egy darabig ennek az intézménynek a tagja és vezetője lehettem. Tevékenységemet azzal az érzéssel zárom, hogy kötelezettségeimnek eleget tettem és azzal a hittel, hogy becsülettel és odaadással szolgáltam a tűzoltóságot”. A ceremónia felvonulással zárult.

Az elmúlt harminckét esztendő során Ioan Baş több ezer bevetésen vett részt, illetve vezetett, s eredményei és szakmai tudása elismeréseként háromszor is államelnöki kitüntetésben részesült.