Tárgyi és lelki gazdagodás Tenkén

Tárgyi és lelki gazdagodás Tenkén

Bihar megye – Pünkösdre
készülve kettős ünnepet ültek a
hét végén a tenkei református
egyházközségben. Pénteken
„születésnapján”
köszöntötték a 15 éves
szeretetotthont, szombaton pedig átadták az
egész régió
szempontjából is fontos
művelődési központot.


A tenkei református
egyházközség szeretetotthona
1994 május 29-én, azaz
pontosan 15 évvel korábban nyílt
meg. Egyszerre 23 idősnek, betegnek nyújt
bentlakásos ellátást, és
lelki gondozást, az eltelt másfél
évtizedben számuk 121 volt
összesen. A gondozottak kétágyas,
előszobás, fürdőszobás
lakrészekben élnek, orvosi és
gyógykezelési elátással,
szociális képviselettel, és a
külső környezettel való
kapcsolattartás
lehetőségével. A
közösséget a gondozottak
nyugdíjhozzájárulással,
ingó vagy ingatlan vagyonuk
közreadásával
támogatják, de ennek hiánya sem
kizáró ok. Az otthon 30
hektár
megművelésével
is csökkenti a fenntartási
költségeket. Az intézmény
épülete rövidesen
felújításra szorul.

Előre mutató
faldőlés


A művelődési központ
átadási ünnepsége szombat
délelőtt a templomban ünnepi
istentisztelettel kezdődött, melyen
igehirdetésében Csűry
István
kinevezett püspök
arról beszélt, hogy tanácstalan
világunkban olyan közösségekre,
gyülekezetekre van szükség, melyek
képesek megoldani a gondokat. Ilyen
közösség a tenkei gyülekezet,
mely eredményeiért nem csak Istennek, de
az embernek is köszönetet mondhat. A
megszólított „ember” pedig
mindenki számára
nyílvánvalóan Berke
Sándor
lelkész volt, aki az
úrasztalától
legkevésbé a maga érdemeiről
szólt, viszont hosszasan sorolta azokat a helyi,
bel- és külföldi (magyar- és
németországi, hollandiai)
támogatókat, akik a jó ügy
mellé álltak pénzzel,
tanáccsal, kétkezi munkával,
imával. A tiszteletes emlékeztetett,
1996-ban dőlt el (a szó szoros
értelmében), hogy a
művelődési központot
létrehozzák, amikor az épület
egyik fala kidőlt, és
nyílvánvaló lett, kezdeni kell
valamit vele. Hogy milyen hatalmas munkát
végeztek, azt  – már a központ
bejárata előtt – Mihai
Iancu
helyi ortodox lelkész fogalmazta
meg legtalálóbban: szinte a semmiből
alkottak csodálatos dolgot.

Sokfunkciós központ


Miután Csűry István
átvágta az avatószalagot, meg is
lehetett tekinteni, hogy az épületben
helyet kapott az eredetileg 1956-ban megnyitott, de
most rendbetett Természettudományi
Múzeum, van könyvtár,
képviselői iroda, a
kiállításokra is alkalmas
előteret Mikós János
festményeiből és Szuhai
Sándor
fotóiból
összeállított tárlattal
avatták fel, a 6 vendégszobába
(további 4 van a szeretetotthonban)
várják a környék
nevezetességeivel (gyógyfürdő,
Fekete Körös, Bihari
Középhegység, erdők, barlangok)
ismerkedni, túrázni, vagy csak megpihenni
vágyókat. A 120 férőhelyes
konferenciaterem minden fajta
művelődési és
közösségi rendezvény
megtartására alkalmas. Ilyenekben eddig
sem volt hiány, szombaton a nagyváradi
Varadinum vonósnégyes, a
kunszentmártoni Balla Tibor
tekerőlantos, illetve a budapestről
érkezett Markovics Judit és
Nagy Gergely fuvolajátéka
jelentette a szellemi–lelki
feltöltődést.

Van kiért dolgozni


Nem csak az bizonyította (ha volt rá
szükség egyáltalán) Berke
Sándor tiszteletes
támogatottságát, hogy az
évek során mennyien álltak
mögé/mellé, de az is, hogy az
ünnepségen felszólalók
mindegyike, nemzetiségtől
függetlenül, csak elismerően
szólt a gyülekezet
eredményéről. A már
említett Csűry István
püspök, és Mihai Iancu ortodox
lelkész mellett felszólalt még
Pető Csilla képviselő,
Szabó Ödön megyei
tanácsos, az RMDSZ megyei ügyvezetője,
és Teodor Coste
polgármester is, utóbbi tisztelete
jeléül magyarul is
köszöntötte a megjelenteket.