Tanult Románia projekt: A tanári karriert az érdemekhez kellene kötni

Klaus Iohannis
Klaus Iohannis
Érdemek alapján kellene megszerezni a tanári pályához való jogot a jövőben, oly módon, hogy a tanárok a felsőoktatási intézmények legjobb végzősei közül kerüljenek ki – ez a Tanult Románia projekt egyik javaslata a bölcsődék számának növelése és a doktori iskolák hitelének megerősítése mellett. A projektet az államelnök kezdeményezte és szerdán hozták nyilvánosságra.

A Tanult Románia projekt hét, prioritásként kezelt témával foglalkozik, ezek: A tanári karrier, Az oktatási rendszer méltányossága, A tanügyi menedzsment szakosodása, Minőségi szakképzés és műszaki képzés, Autonómia, minőség, nemzetköziség a felsőoktatásban, Mindenki számára hozzáférhető korai oktatás, A tanulók és diákok felmérése.

A projekt szerint a tanárképzésben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a gyakorlatnak, és a tanügyi alkalmazottaknak folyamatos továbbképzési lehetőséget kell biztosítani. Az iskolaelhagyás jelenségét ösztöndíjakkal, szolgáltatásokkal és családi tanácsadással kell visszaszorítani, képzési programokat kell indítani a tanügyi menedzserek számára, és a diákoknak nagyobb jelenlétet kell biztosítani az intézmények tanácsaiban vagy szenátusában – mutat rá a szöveg.

A tervezet előírná a duális képzés fejlesztését és a szakoktatás kiterjesztését, hogy az feleljen meg az új technikai elvárásoknak. A doktori képzés terén a plagizálás kiszűrésére koncentrálna a doktori minősítés egykori tekintélyének visszanyerése érdekében, a korai oktatás megvalósítására pedig a bölcsődék számának növelését javasolja a projekt.

A hét fejezet rövid-, közép- és hosszú távú célokat fogalmaz meg, ugyanakkor a tanügyi rendszer jelenlegi helyzetét is felvázolja.

A tervezet szerint 2030-ra el kell érni, hogy a 0-3 év közötti gyerekek legalább egyharmada bölcsődébe, a 3-5 év közötti gyerekek legalább 95 százaléka pedig óvodába járjon; a tanulói nemzetközi teljesítménymérés során (PISA-mérés) Románia az első 30 legjobban teljesítő ország között szerepeljen; a nyolcadikosok legalább 80%-a, míg az érettségizők legalább 75%-a sikerrel tegye le a vizsgát.

A közvitára bocsátott dokumentum két forgatókönyvet is ajánl az oktatási rendszer megszervezésére.

A Tanult Románia projektet az államfő kezdeményezte, azzal a céllal, hogy az értékeken alapuló társadalmat, valamint teljesítményre, munkára, tehetségre és becsületre épülő sikerkultúrát fejlesszen ki.

www.agerpres.ro