Tanuljuk meg Istent szeretni

Tanuljuk meg Istent szeretni
Nagyvárad- Vasárnap délben tartották a várad-velencei plébániatemplom búcsúünnepségét. Bakos Gábor, a Szent László-templom segédlelkésze prédikált.

Bevezetőjében Bakos Gábor atya arra hívta fel a figyelmet: az idén advent második vasárnapján ünnepli a várad-velencei római katolikus egyházközség a születésnapját, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét. Az egybegyűltek kérik a Szűzanya közbenjárását, hogy segítsen abban, hogy olyan lelkületet kapjanak Istentől, mely Keresztelő Szent Jánosnak is volt, amikor arra buzdította kortársait: örüljenek, mert közeleg a Megváltó.

Tanulhatunk

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Elmélkedésében a Szent László-templom segédlelkésze azt emelte ki, hogy a Szűzanya példaképünk kell legyen, tanulhatunk tőle, hiszen megértette Isten hívó szavát, és teljesítette mindazt a szolgálatot, amit rábízott. Azt kívánta az ünneplőktől: tanulják meg Istent szeretni, felfedezni őt ott, ahol jelen van. Máriával együtt mondjanak igent az Úr akaratára, mert ha ez teljesül, akkor boldogabb lesz az életük, és ugyanakkor legyenek olyan, mint Keresztelő Szent János, aki a pusztai csendben meghallotta Isten szavát.
Prédikációjában ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét 1854. december 8-án rendelte el Boldog IX. Piusz pápa arra való tekintettel, hogy a Szűzanya személyiségét az Isten kiemelte, és így Jézus Krisztus megszületésével nem egy férfi, hanem az ő akarata teljesült. Hangsúlyozta: Máriának mindig fontos szerep jutott a keresztények életében, már az első évszázadokban mint a Megváltónk édesanyjára, példaképre tekintettek rá. Sőt, az alakja még a Koránban is feltűnik, ő az egyetlen nő, akit a muszlimok is tisztelnek. Utat nyitott ugyanis egy olyan feje tetejére állt világban, amikor az emberiség nem találta a helyét, mert Isten meglelte őbenne azt a kedves kislányt, akihez elküldte Gábor főangyalt, hogy hírül vigye neki: gyermeke lesz. És teljesült is a magasságbeli akarata, rászállt a Szentlélek, és megajándékoztatta őt a béke fejedelmével. Mária tehát teljesítette Isten akaratát, pedig olyan helyzetben volt, amikor a mózesi törvények szerint házasságtörés miatt annak a veszélynek volt kitéve, hogy megkövezik. Igaz ember volt Szent József is, akit szintén meglátogatott a főangyal, és álmában azt tanácsolta neki: ne féljen Máriát feleségül venni.

Ima közben

A tisztelendő ugyanakkor azt is nyomatékosította: a művészek általában úgy ábrázolják az angyali üdvözletet, hogy Máriát imádkozás közben találta Gábor arkangyal. Jó lenne, ha őhozzá hasonlóan mi ezt tennénk, ne bevásárlóközpontokban szórakozzunk, hanem úgy készüljünk az Istennel való kapcsolatfelvételre, hogy felfedezzük a belső békénket.
A szentmise végén Curaliuc Demeter plébános mondott köszöntötet mindazoknak, akik valamiféleképpen hozzájárultak ahhoz, hogy az ünnep méltóságteljes legyen.

Ciucur Losonczi Antonius