Tanulják a magyar nyelvet

Tanulják a magyar nyelvet
Szili Katalin és az általa vezetett parlamenti delegáció pénteken a csángóföldi Lészped faluba utazik, ahol a magyar nyelvet is oktató román állami iskolának tankönyveket, mesekönyveket, DVD lejátszót, és filmeket visz ajándékba.

Hegyeli Attila, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) oktatási programjának felelőse a szövetség honlapján így ír: “2000-ben egyesek kivitelezhetetlennek, mások vakmerőségnek vagy éppen szélmalomharcnak tartották azon ötletünket, hogy moldvai csángó falvakban kezdjünk el először iskolán kívüli foglalkozások keretében, majd az iskolákban is magyar nyelvű foglalkozásokat szervezni a gyerekeknek. Akkor még nem tudtuk, hogy pontosan mekkora feladatra is vállalkozunk, de egyet láttunk, hogy sok faluban a gyerekek is értenek még, beszélnek még magyarul, azaz ‘csángósan’, ahogyan ők nevezik a magyar nyelvnek az errefelé hallható számunkra nagyon értékes és szép dialektusát” –
Hegyeli Attila nemrég az MTI-nek adott nyilatkozatában elmondta: ma ezerötszáz csángó gyerek látogatja Moldvában a magyarórákat. Az elmúlt hét esztendő kitartó munkájának eredményeként ma az állami tanintézményekben nem kötelező tantárgyként megtartott magyarórákon 992 gyermek vesz részt, iskolán kívüli oktatásban pedig további 500 gyerek részesül. Így összesen tizenkilenc faluban nyílik lehetőség a magyar nyelv tanulására, 15 faluban állami iskolában is tartanak órákat. A tanulók egy része az állami oktatás mellett az iskolán kívüli  magyarórákat is szorgalmasan látogatja.
A csángómagyar oktatási program nyolc éve indult Klézsén, az első pedagógusok egyike éppen Hegyeli Attila és felesége volt. Ma már 36 pedagógus tanítja a magyar nyelvet Moldvában. Az oktatási program vezetője szerint bővíteni lehet még a magyarul tanulók számát, körülbelül húsz olyan település létezik ugyanis még Csángóföldön, ahol a gyermekek beszélik a magyar nyelvet. A terjeszkedéshez azonban további pedagógusok jelenlétére lenne szükség.
Az oktatás elősegítése érdekében a Duna Televízió korábban ugyancsak tankönyvadományt juttatott a csángó gyermekeknek, akik a televízió és a csíkszeredai Hargita Népe című napilap munkatársai révén kapták meg a könyvcsomagot.
Hegyeli szerint, bár nyolc éve oktatnak magyarul, a helyi pedagógusok és a római katolikus papok még mindig gáncsoskodnak. Legutóbb például Diószegen és Nagypatakon a magyarul tanuló gyermekeket megszégyenítették román társaik előtt, és levonták magaviseleti jegyüket. A helyi média és a katolikus egyház általában is elutasító magatartást tanúsít – panaszolják a szövetségben.