Tanulás lépésről lépésre

Tanulás lépésről lépésre

Szatmár megye – A Step by step azaz
Lépésről lépésre
való tanulás módszereiről,
hatékonyságáról
beszélgettünk Boudi Melaniával, a Dr.
Vasile Lucaciu Általános Iskola
tanítónőjével.

A Step by step oktatási módszert mintegy
negyven éve világszerte alkalmazzák,
és az Amerikai Egyesült Államokabn
indították el. Alapját a
demokrácia elvei képviselik, olyan
értékeket, mint a kölcsönös
tisztelet, felelősségtudat,
becsületesség.-mondta el Boudi Melania
tanítónő. A Step by step módszer
a gyermeket helyezi előtérbe, amelyben a
pedagógus úgy irányítja a
tanulást, hogy figyelembe veszi a gyermekek
egyéni fejlődési szintjét,
igényeit, érdeklődését,
képességeit. Így minden gyermek a
saját ritmusában fejlődhet, de
minegyiküknek kötelezően át kell
vennie, és lehetőleg
elsajátítania azt az alaptudást,
amelyet az alaptanterv előír. Azok a
diákok, akik gyorsabb ritmusban dolgoznak,
kiegészítésként
elmélyítő, fejlesztő feladatokat
kapnak. Szatmárnémetiben tíz
éve használják ezt a módszert
az elemi oktatásben, és az eddigi
tapasztalatok alapján hatékonynak bizonyult.
A tanulás reggel nyolc és
délután négy óra
között zajlik, az osztállyal két
tanító foglalkozik, akik felváltva
irányítják a
tevékenységeket. A gyerekekkel
kösösen megállapított
szabályokat kifüggesztik az osztály
falára, s ha kell kiegészítik
azokat.

Meghatározott rend

A munka folyamatosan a tanító
irányítása alatt zajlik, és
minden nap egy meghatározott rend szerint
történik, a „reggeli
beszélgetéssel” veszi
kezdetetét, amikor a gyerekek körbe ülnek,
és megbeszélik a naphoz kötődő
naptári eseményeket. Közösen
megfogalmazzák „a nap
üzenetét”, minden
tevékenység e köré
szerveződik. Ezután a „szerző
székébe”ülve az erre
jelentkező gyermek társainak egy vele
történt emlékezetes eseményt
mutat be, majd válaszol társai
kérdéseire. Ezt követően a
tanító bemutatja a diákoknak az aznapi
tevékenységeket. Az otthonosan berendezett
tér polcokkal, szekrényekkel
tevékenységi központokra van osztva,
ahol az egyes csoportok más-más
tevékenységet végeznek, mint az
olvasás, írás, matematika,
tudományok, művészet, stb. A gyerekek
választhatnak, hogy mely
tevékenységgel akarnak kezdeni, úgy
hogy délig mindenikük sorra résztvesz az
összes tevékenységen, mindkét
tanítónő irányítása
alatt. Ezután a tanulók bemutatják az
aznapi munkájukat, elmondják, mit nem
értettek. Sok esetben a gyerekeknek
lehetőségük nyílik
önálló döntéseket hozni,
miáltal fejlődik a
felelősségtudatuk.
Különböző feladatokat vállalnak
az osztály rendbentartására, erre
ők maguk jelentkeznek, ugyanígy ők
döntenek arról, hogy a csapatmunkában mi
legyen a feladatuk. A csoporton belül a tanulók
segítenek egymásnak, ezáltal
fejlődik a szociális
érzékenységük,
együttműködési
képességük, rájönnek, hogy
csapatban gyorsabban és hatékonyabban meg
lehet valósítani bármit. Egytől
két óráig ebédszünetet
tartanak. Délután az
elmélyítés, fejlesztés
következik, amikor a gyermekek szintén
csoportban ülnek, de ilyenkor minden gyerek
más-más feladatot kap a
képességeinek megfelelően, amelyen
önállóan dolgozik. Az
értékelés folyamatosan
történik, a pedagógus minden
diákról összetett jellemrajzot
készít, amely pontosan bemutatja a gyermek
fejlődését. A gyerekek nem kapnak
osztályzatot, a minősítés
szóban történik, amikor a
tanító a gyerekek pozitív
eredményeit hangsúlyozza ki, semmint a
hiányosságokat, így motiválva
őket. Nagyon fontos, hogy a gyerekek ne legyenek
osztályzat alapján rangsorolva.-fejezte be
Boudi Melania. 

Pándi Annamária