Tanügy: lassan tisztul a kép

Tanügy: lassan tisztul a kép
Szatmár megye – Egyelőre felmérik, hogy hány iskolaköteles gyermek van, majd megkezdődik az előkészítő, valamint az I. osztályba való beiratkozás időszaka — ezúttal négy szakaszra lesz osztva a beiratkozási időszak.

 

A tanügyminisztérium újabb rendelete szerint a tanintézményeknek fel kell mérniük, hogy körzetükben hány olyan korú gyermek van, akik szeptembertől az előkészítő osztályt, vagy az első osztályt kezdhetnék meg.

A 2012/2013–as tanévben azok a gyermekek beiratkozása, akiknek meg kell kezdeniük az elemi oktatást, több tényező függvényében történik — tudtuk meg Szász Piroska főtanfelügyelő–helyettestől. Hozzátette, a sajátos nevelési igényekkel rendelkező gyermekek beiratkozhatnak a tömegoktatási és speciális oktatási intézményekbe. A törvény alapján a speciális oktatás előkészítő osztályába azok a nevelési igényekkel rendelkező gyermekek iratkozhatnak be, akik betöltik a nyolc évet a tanév kezdetéig. Ha a szülők vagy hivatalos gyám írásban kéri, az előkészítő osztályba olyan gyerekeket is beírathatnak, akik a tanévkezdésig betöltik a 6–8 életévüket.

A gyermek pszichoszomatikus fejlettségének felmérése — abban az esetben, ha ez szükséges — a Megyei Nevelési-, Tanácsadói- és Erőforrás Központ irányításával történik az intézmény székhelyén, vagy a megye különböző pontjain, annak érdekében, hogy minden szülő és gyerek számára elérhetővé váljon a felmérés.

 

Beiratkozás

 

A leendő elemista kisdiákok beíratásával kapcsolatban Szász Piroska főtanfelügyelő–helyettes elmondta, az iskoláknak először a körzetükhöz tartozó gyermekek számára kell helyet biztosítaniuk, a fennmaradó szabad helyekre pedig más körzetekből érkező kisdiákok is jelentkezhetnek.

„A gyermekek beíratása előkészítő vagy I. osztályba ugyanúgy történik a kisebbségi nyelvű oktatási intézmények esetében is, mint az összes többi állami intézménybe. Azokban a helységekben, ahol az oktatási egységek nagy része román nyelvű és csak kis létszámú kisebbségi nyelvű oktatási intézmény/tagozat van, a megyei bizottságok sajátos iskolai körzeteket hoznak létre az adott kisebbségi nyelvű gyermekek számára” — hangsúlyozta a főtanfelügyelő–helyettes.

A leendő elemisták különböző szakaszokban iratkozhatnak majd be a kívánt tanintézményekbe márciusban, áprilisban, valamint májusban. Amint azt megtudtuk, az előkészítő és az első osztályba a beiratkozás az alábbi, egymást követő szakaszokban történik: március 5. és 16. között az első szakasz során saját körzetük iskolájába írathatják be a szülők csemetéiket; a második szakasz március 20. és 27. között lesz, amikor is más körzet iskolájába iratkozhatnak a leendő tanulók, az illető körzetbe beiratkozott gyermekek elosztása után fennmaradó helyekre; április 23. és 25. között a harmadik szakasz ideje alatt beiratkozhatnak azok a gyermekek, akik más iskolába kérték beíratásukat, mint a lakhelyükhöz tartozó beiratkozási körzet, de hely hiányában nem vették fel őket, vagy azok, akik nem vettek részt egyetlen beiratkozási szakaszon sem, és ebben a szakaszban kérik beíratásukat a körzeti iskolába; május 2. és 9. között, a negyedik szakaszban azoknak a gyermekeknek a beiratkozása biztosított, akik nem vettek részt az előző szakaszokban, vagy különböző okokból nem voltak beírva.

Szász Piroska arra figyelmezteti a szülőket, hogy a beiratkozásért az iskolákban nem kérhetnek el tőlük pénzt, ez szigorúan tilos az állami oktatásban. A szülőnek vagy hivatalos gyámnak nem kell semmit fizetnie a gyermeke állami iskolába való beíratásánál. Pénzösszeg vagy bármilyen más haszon igénylése visszaélés, amit a 0 800 801 100-ás zöldszámon kell jelezni.

A főtanfelügyelő–helyettes hozzátette, a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivataltól kért adatok alapján a napokban dolgozzák ki, hogy hány körzetre osztják a megyeközpontot, illetve az illető körzetekhez mely iskolák tartoznak majd. Erre többek között azért is van szükség, mert az elmúlt évben pár iskola megszűnt Szatmárnémetiben.