Tankó Veronika Zita az RMDSZ szaktanfelügyelői jelöltje

Cseke Attila, Kéry Hajnal, Tankó Veronika Zita és Szabó Ödön
Cseke Attila, Kéry Hajnal, Tankó Veronika Zita és Szabó Ödön
„Köszönettel elfogadtam a jelölést, és remélem, a tanfelügyelőség is jóváhagyja. Ez egy új feladat lesz számomra, de számítok a kollégáim segítségére” – fogalmazott Tankó Veronika Zita.

A héten ülésezett az RMDSZ megyei választmányának oktatási szakbizottsága. Több ügyben is döntést hoztak, hisz az új tanév kezdete előtt a törvényi előírásoknak megfelelően a Szövetségnek van azon jogköre, hogy véleményezze, illetve javaslatot tegyen az oktatási intézmény és az azt felügyelő megyei tanfelügyelőség magyar vonatkozású tisztségeire. A konzultáció során minden kérdésben konszenzus alakult ki. Az egyik legfontosabb döntés a megyei tanfelügyelőségen belül a magyar tanítónők és óvónők szaktanfelügyelői állására vonatkozott. Az elmúlt hosszú időszakban ezt a tisztséget Pető Csilla látta el, több alkalommal versenyvizsgával, kinevezéssel szerezve meg a tisztséget a megyei RMDSZ támogatásával. Cseke Attila, a Bihar megyei RMDSZ elnöke elmondása szerint kiemelten fontos oktatásunk számára ez a terület, hisz az óvodai és az elemi oktatás a megyében az, amely szinte a legkisebb településekig is jelent van a magyar közösségben, a szórványtól az Érmellékig egyaránt.

Konzultációk

Az elmúlt időszakban több konzultációs kört is elvégeztek, és miután azok a személyek, akik akár időszakosan is ezt a tisztséget betöltötték, több irányba is jelezték, hogy nem kívánják a szaktanfelügyelői munkát választani, így három személyre szűkült első körben az a kör, amelyből a megyei vezetés ajánlatot tett az oktatási szakbizottságban. Pete István megyei választmányi elnök, aki maga is jelen volt a beszélgetéseken, elmondta, hogy elkötelezett, magas munkabírással rendelkező, a román nyelvet jól ismerő személyt kerestek, és főleg olyat, aki szabadidejét is hajlandó a magyar közösség ügyének áldozni. A héten véget ért konzultációknál a döntés Tankó Veronika Zita módszertanos, első fokozattal rendelkező tanítónőre esett. A bizottság egyhangú döntéssel támogatta a megyei RMDSZ javaslatát. „Köszönettel elfogadtam a jelölést, és remélem, a tanfelügyelőség is jóváhagyja. Ez egy új feladat lesz számomra, de számítok a kollégáim segítségére. Körfelelősként és módszertanosként nagyon sok embert ismerek. Arra számítok, hogy sikerül azt a jó közösséget, amit ma a magyar óvónők és tanítónők alkotnak, továbbra is egységben tartani. A puding próbája az evés, egy év múlva sokkal több mindent fogok tudni mondani magáról a teljes rendszerről, mert bár sok mindenben szorosan együtt dolgoztam a kollégákkal, a tanfelügyelőséggel, de azt nem merném kijelenteni, hogy százszázalékosan átlátok mindent. Együttműködést, csapatmunkát és türelmet kérek és ajánlok mindenkinek” – mondta Tankó Veronika Zita.

Közös munka

Szabó Ödön, aki az RMDSZ országos oktatási szakpolitikusa is, elmondta, hogy lényeges az elkövetkezendő időszakban a közös munka. „Új tanügyi törvényt készítettek Bukarestben mindkét oldalon, az államelnök is és a kormányzó párt is egy-egy saját variánssal készül. Nekünk fontos tehát, hogy olyan megyei szakembereink legyenek a tanfelügyelőségeken, akik gyorsan tudnak reagálni, véleményt mondani, nem ijednek meg a román szaknyelvtől, ha fogalmazásról, átfogalmazásról, javaslattételről van szó. Jó döntésnek tartom a mostani határozatunkat, és ugyanakkor szeretném megköszönni mindannyiunk nevében Pető Csilla több évtizedes munkáját a tanfelügyelőségen és a magyar közösségben. Az ő döntése volt, hogy nem folytatja, noha én magam kértem, hogy legalább még egy évig vállalja, de személyes okokra hivatkozva jelezte, erre most nincs lehetősége. Továbbra is számítunk rá” – hangsúlyozta Szabó Ödön.

A Szövetség döntését a mai nap még el kell fogadja a tanfelügyelőség igazgatótanácsa. Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes jelezte, hogy a javaslat valószínűleg napirendre is kerül, és reméli, minden rendben lesz.A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .