Tanévzáró istentisztelet Érmihályfalván

Akt.:
Tanévzáró istentisztelet Érmihályfalván
Vasárnap délelőtt tartottak tanévzáró istentiszteletet az érmihályfalvi református templomban. Az eseményen az iskolát már öt éve támogató intézmények képviselői osztották meg ünnepi gondolataikat a hallgatósággal.

„Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét”(Zsolt. 103,1.) – hangzott a dicséretre való biztatás Érmihályfalván, a tanévzáró istentisztelet kezdetén Forró László egyházkerületi előadó-tanácsos ajkáról a június 21-én délelőtt összegyűlt népes gyülekezetben. A Róm. 12,1-2 alapige újra megerősítette bennünk keresztyén küldetésünket ebben az Istentől elfordult világban. Csak az az igazi istentisztelet, ami az Istennek való odaszánásról szól, amikor egész életünket odaáldozzuk Istennek. Ennek természetes következménye, hogy nem az evilágihoz szabjuk magunkat, hanem egyedül Isten jóakaratához. Forró László emlékeztetett arra, hogy Pál tanítása akkor hangzott el, amikor a keresztyéneket üldözték hitük miatt, s a nérói terror ellenére vállalták sokan Krisztus követését. Az érmihályfalvai református osztályok pedagógusai, gyermekei, családi közösségeik nyíltan felvállalt hitük által élnek és ennek gyümölcsei vannak. Az istentiszteletre való készülést az Aranykapu óvoda iskolába készülő óvodásai vezették, általuk is érvényre jutott Jézus felszólítása: „engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket”. Igehirdetés, áldás után a Bernáth József református iskolaépület öt osztályának 104 tanulója vallotta meg hitét aranymondások, versek, örömmel énekelt énekek által.

Magyar és keresztény

Tanévzáró alkalmából a református iskolát immáron már öt éve támogató intézmények képviselői osztották meg ünnepi gondolataikat. Magyarország kolozsvári konzulja, Barabás János arról beszélt, hogy az autonómia a magyar édesapa és édesanya családjával kezdődik. Az autonómia alapszintjén működő magyar családok gyermekeinek olyan szocializálódó teret kell biztosítani, magyar és keresztyén oktatási és nevelési intézményrendszert kell építeni és megőrizni, hogy természetes legyen a jóra, az igazi értékek megélésére való önrendelkezés. Forró László előadó-tanácsos Csűry István püspök és az egyházkerület üdvözletét adta át. Gratulált a gyerekeknek, felkészítő nevelőiknek eredményeikről hallva, nem csak kellemes vakációzást kívánt, hanem még sok sikeres tanévet, a református egyházközség és az önkormányzat együttműködésében további sikereket.

Közös siker

Nyakó József polgármester örömét fejezte ki az egybegyűlt gyerekek láttán, megköszönte a pedagógusok munkáját és megígérte, hogy az iskolának kedvező döntéseket fognak hozni, a prédikációt megköszönve a jóban való példaadásra biztatta a gyülekezetet, békességet kívánt. Ami jó, ami siker ebben az iskolában, ebben a református közösségben, az egész Érmihályfalvának jó és siker, mondta a polgármester. Kovács Zoltán főgondnok a presbitérium nevében köszöntötte a gyerekeket, nevelőket, támogatókat és a legfőbb segítőket, a szülőket, nagyszülőket. Biztatott arra, hogy a hit világosságánál járjuk be továbbra is közös útjainkat, maradjunk egységben, tartsunk össze a jóra, siker továbbra is akkor lesz, ha együtt és egy irányba toljuk Bernáth József, Sass Kálmán és Zelk Zoltán „szekerét”, Összefoglalta a közösen elért eredményeket, a versenyeken, megmérettetéseken elért jelentős sikereket.

Tarisznyával a vállukon

Balázsné Kiss Csilla köszöntő és köszönő szavai után hálaadásunk rendjén a IV. C. osztály 24 tanulója Csengeri Erika és Szalay Hajnalka tanító nők vezetésével tarisznyával a vállukon elbúcsúztak a tanévtől, az eltelt négy évtől és a kisgyermekkortól. Megható és emlékezetes percek voltak. Hitvalló 90. zsoltárunk eléneklésével zárult az istentiszteletet, mely után egy közös kép elkészülésével és a búcsúzó negyedikesek vendéglátásával zárult tanévzárónk. Isten áldása maradjon mindenkin, aki részt vett hálaadásunkon.

Balázs János Dénes lelkipásztor