Tanévnyitó volt a margittai magyar iskolában is

Tanévnyitó volt a margittai magyar iskolában is
Verőfényes, vidám reggelen nyitotta meg kapuit a diákok, tanárok és a gyerekeiket elkísérő szülők előtt a Horváth János Elméleti Líceum. Egy újabb tanév vette kezdetét a maga örömeivel.

A protokoll szerint, először a román himnusz szólalt meg, majd műsorvezetői minőségében Bende Orsolya köszöntötte az egybegyűlteket az ünnepségen. A meghívott vendégeket kiemelt tisztelettel név szerint üdvözölte, majd az iskola igazgatója Nagy Gabriella mondta el tanévnyitó beszédét. Vége a pihenési/feltöltődési időszaknak, kezdődik a kihívásokkal teli tanulási időszak, mely emberpróbáló diáknak, tanárnak és szülőnek egyaránt, mondta a bevezetőben. A tudás hatalom és ezt kell a diákoknak az iskolapadban megszereznie, emelte ki a továbbiakban. A szülők figyelmét pedig arra hívta fel, hogy a túlgondoskodás káros, mivel hátráltatja a gyerek önállósodását, saját erejének megtapasztalását. A pedagógustársakat arra kérte, hogy munkálják meg legjobb tudásuk szerint a „csiszolatlan gyémántokat”, majd eredményes új tanévet kívánt mindenkinek. Deák Andrea aligazgatónő mielőtt köszöntötte az ünneplőket, magyarázatot adott arra, miért viselik a pedagógusok és a velük szimpatizálók karjukon a fehér szalagot. A japán típusú sztrájk, mellyel ezen a napon több magyar iskola élt, tiltakozás azon minisztériumi határozat ellen, mely a román nyelv tanítását az elemi iskolában ki akarja venni a tanítónők kezéből, és román szakos tanárokra bízni. Meggyőződésük, hogy a román nyelv tanítását a tanítónők hatékonyabban tudnák végezni. Köszöntötte a diákokat, külön megemlítve azokat, akik ma lépték át először az iskola kapuit. Felkérte őket, hogy sétáljanak át az udvaron felállított díszített szimbolikus iskolakapun, mely által ünnepélyesen a tanulás útjára lépnek. Az előkészítősök tanítónői: Almási Judit, Perl Emese, Krisztik Kornélia és Varga Kovács Sára. Ők együtt vonultak át diákjaikkal a szimbolikus kapun. Az V. osztályosok osztályfőnökei: Puskás Enikő, Kun Tünde és Mezei Márta, a líceumi osztályoké pedig Rend Erzsébet, Szabó Melinda és Zatoschil-Ballai Zsuzsa.

Becsengetés

A hagyományoknak megfelelően a rendőrség képviselője felhívta a diákok figyelmét arra, hogy vigyázzanak magukra és egymásra, majd a szülőbizottság elnöke is köszöntő beszédet mondott. Az egyházi felekezeteket Tóth Attila-Levente plébános képviselte, aki egyben tanári minőségében is jelen volt, mivel ő lesz a líceumos diákok katolikus hitoktatója. A csengő megszólaltatása után Nagy Gabriella igazgatónő megnyitottnak nyilvánította az új tanévet. Zárakkordként az ünneplők együtt énekelték nemzeti imánkat.