Tanévnyitó Réven

Tanévnyitó Réven
Hétfőn reggel kilenc órakor Réven is megnyitotta kapuit a Tehnikai Kollégium. Idén közel1200 diák tanul majd a Sebes-Körös menti község tanintézményeiben.

Az ortodox , görög katolikus lelkészek köszöntőjét követően Papp Csaba református lelkipásztor tartott rövid áhitatot. Atyáink és anyáink mindazok, akiket Isten rendelt ki arra, hogy a nevelési folyamatotokban részt vegyenek.Kedves fiatalok, legyetek türelemmel tanitóitok, tanáraitok irányában, hiszen Istentől rendelt hivatással rendelkeznek arra nézve, hogy titeket minél jobban, hatásosabban eltudjanak inditani az életnek az útján.Adjon az Isten sikereket és őrizzen, vezéreljen bennünket minden jónak a megismerésében, mondta tobbek kozott a lelkipasztor..Malai Florin iskolaigazgató köszöntötte a jelenlévőket, az iskola tanulóit, új tanerőit és imertette a tanintézet tavalyi eredményeit . Lucia Curta inspektor a megyei tanfelügyelőség jókivánságait tolmácsolta Ezt követően Dorel Cosma polgármester valamint Ioan Bot, a helyi rendőrség vezetője is szólt a jelenlévőkhöz. A magyar tagozaton idén -Kéry Hajnal főtanfelügyelő helyettes támogatásának is köszönhetően- a tavalyi évhez képest nagyban javult a helyzet, az óvodában két magyar csoport működik Juhász Ilona és Románszki Kriszta óvónők irányitásával, az előkészítősöket (8 gyerek) és elsősöket (6) Hasas Brigitta tanitónő késziti majd fel, az összevont II.-IV osztályosokat(III.osztály nincs) Liuc Enikő tanitónő oktatja majd.A VI-sok külön osztályként mig a VII-VIII. -sok(9 gyerek) összevont osztályokként működnek majd.

Hasas János