Tanévnyitó Nagyszalontán!

Tanévnyitó Nagyszalontán!
Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között került sor a nagyszalontai magyar iskola, az Arany János Elméleti Líceum tanévnyitó ünnepségére. A nagyszalontai RMDSZ és a Református Egyházközség által közösen alapítptt magyar iskola tanévnyitójának a református templom adott otthont.

Az ünnepélyes eseményre megteltek a templom padjai, diákok, pedagógusok, szülők és családtagok töltötték meg Isten hajlékát, ahol a tanévnyitó alkalmából elsőként Mikló Ferenc esperes köszöntötte az egybegyűlteket.

Az esperes ünnepi igehirdetésében a Példabeszédek 30. részének 24-26 verseit olvasta fel a gyülekezetnek, miszerint „Négy apró állata van a földnek, a melyek bölcsek, elmések: A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét; A mormoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házokat;”, majd az igemagyarázat során arra hívta fel a figyelmet, hogy tanuljunk mindnyájan e tanévnyitó istentiszteleti órában attól a két okos állattól, akikről Isten igéjében olvashatunk.

Az egyik ilyen okos állat a hangyák népe, akiknek a szorgalmáról mindenki példát vehet, a másik okos állat pedig a mormota, mely a sziklák közt tanyázik, elbújik az időjárás viszontagságai és az ellenségek elől a biztos hajlékba. „Nekünk is így kell tennünk, nem maradhat senkinek az élete fövényre épült ház, mert az összedől, szükség van a kősziklára, hiszen az szilárdan áll.” Ezekkel a gondolatokkal kívánt minden diák és pedagógus számára eredményekben gazdag új tanévet az esperes.

A folytatásban Zsorda Dorottya szavalatát hallgathatták meg az egybegyűltek, majd Mészár Julianna, az Arany János Elméleti Líceum igazgatónője mondta el ünnepi gondolatait. Az iskola elöljárója szavaiban arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy nem az iskolának, hanem az életnek tanulnak, s fontos, hogy ezt az új tanévben is szem előtt tartsák és mindent megtegyenek az eredményes előmenetelért, csakúgy mint ahogyan a legtöbben a tavalyi évben is tették, hiszen az iskola diákjai minden szinten helytálltak. Elhangzott, hogy a VIII. osztályos felmérőt a tanulók 67%-a vette sikerrel, az érettségi vizsgákat a nyári szesszióban a diákok 85%-a tette le sikeresen, majd ez a szám a második szessziónál 95%-ra emelkedett.

„A megye egyik legjobb magyar iskolája az Arany János Elméleti Líceum, ahol az új tanévben 53 osztály kezdi meg a működését 1150 diákkal. Az előkészítő osztályokban Kósa Judit, Kenéz Ilona, B. Balogh Enikő és Szallós Ildikó tanítónők oktatják majd a gyerekeket. Az iskola feladata az életre való nevelés, viszont csak közösen – iskola, egyház, politikum – tudunk eredményeket elérni. Ennek szellemében végezzük tovább a munkánkat az új tanévben is. Az iskolavezetőség nevében minden diáknak, kollégának eredményekben gazdag, boldog új tanévet kívánok” – mondta az igazgatónő.

Az ünnepi beszédek sorában Török László, Nagyszalonta polgármestere egy személyes történetet osztott meg a diákokkal, melynek tanulsága, hogy „ha nem tanulsz, ha nem készülsz, hiába teszed a párnád alá a könyvet, reggel sem fogsz többet tudni, mint előző este.” A város elöljárója elmondta ugyanakkor, hogy egy országos kimutatás szerint a magyar iskola Bihar megyében a legjobb iskolák élmezőnyében van, amiért köszönet jár az iskola pedagógusainak, s ugyanakkor a szülőknek is, akik felismerték, hogy gyermekeik számára a legjobb választás az Arany János Elméleti Líceum.

Török László polgármester ünnepi gondolatai után Nagy Xénia Abigél szavalata következett, majd a tanévnyitó templomi része nemzeti imádságunk közös eléneklésével zárult.

A rendezvény folytatásaként az ünneplő gyülekezet az iskola udvarára vonult, ahol az Egyházközség jóvoltából egy iskola-harangot adtak át. A jeles esemény kapcsán Dánielisz Endre helytörténész idézte fel néhány gondolatban Arany János és az iskola kapcsolatát, Bagi Nóra pedig egy szavalattal színesítette az eseményt.

Az irodalmi percek után a presbitérium tagjai vágták át a harang felavatását jelképező szalagot, majd Mészár Julianna igazgatónő húzta meg a harangot, jelezve ezáltal, hogy immár hivatalosan is elkezdődött a 2013-2014-es tanév.

A harang átadását követően a tanévnyitó ünnepség zárásaként Ardai Erika kórház-lelkész mondott áldást, szavaiban eredményes tanévet kívánva az iskola minden tanulójának és pedagógusi karának.

Szatmári Erzsébet