Tanévnyitó a Szacsvay iskolában

Tanévnyitó a Szacsvay iskolában
Hétfőn becsengettek az új tanévre a nagyváradi magyar tannyelvű Szacsvay Imre I-VIII. Osztályos Iskolában is.

Gyerekzsivajtól volt hangos a váradi Szacsvay iskola Szaniszló (Eminescu) utcai főépületének udvara, ahol az elemi és általános iskolás diákok, valamint szüleik, rokonaik, továbbá a tanítói és tanári gárda gyűlt össze hétfőn délelőtt tíz órára az ünnepi tanévnyitóra. Az eseményen Pásztor Gabriella igazgatónő köszöntötte a diákokat, majd Petőfi Sándor Itt van az ősz, itt van újra című költeményének egy részletét szavalták el közösen az iskola diákjai. Ezt követően Huszár István, a város alpolgármestere szólt az egybegyűltekhez többek között kiemelve azt, hogy bár vége van a vakációnak, de minden vég mindig valaminek a kezdete is. Az elöljáró diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt sikerekben gazdag tanévet kívánt. Sele Tünde tanfelügyelő a maga nevében azt kívánta, hogy a most megkezdődő tanév sokkal sikeresebb legyen, mint amilyen a tavalyi tanév volt, a diákoknak, a pedagógusoknak és az osztályfőnököknek sok türelmet és kitartást kívánt, majd a tanfelügyelőség jókívánságát tolmácsolta román nyelven.

Isteni segítség

Ezt követrően az iskola névadójának, Szacsvay Imrének a szülőhelyének, Biharsályinak a római katolikus plébánosa, Fügedi Antal áldotta meg az egybegyűlteket, kiemelve többek között azt, hogy Isetennel együttműködve lesz eredményes az ember munkája. „A tanulás nem könnyű dolog: oda kell figyelni, el kell sajátítani az ismereteket, nem is keveset, ezért fontos a segítség, az Isten segítsége. Erről maga Jézus Krisztus biztosít bennünket, amikor azt mondja az apostoloknak, hogy ‘kérjétek a szentlelket, és ha vele együttműködtök, ő majd eszetekbe juttat mindent, amit tanítottam nektek’. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell tanulni, de segítségünk van arra, hogy amit megtanulunk, az megmarad, és tudunk róla számot adni az iskolaév folyamán, illetve amikor kilépünk az utcára.”

Szellemiség

Végül Makai Zoltán a Szacsvay iskola öregdiákjaként, ugyanakkor a Premonteri Öregdiákok Egyesülete nevében köszöntötte a gyerekeket: „Szeretném továbbítani a premontrei szellemiséget: a tudásvágyat, a tiszteletet egymás iránt, a barátság szellemét, a keresztény életvitelt, amely nekünk mindig egy jó iránytű volt” Mint mondta, a barátság, a tudásvágy, a tanárok és a diákok egymás iránti tisztelete az internet, a mobiltelefon és az űrutazás modern korszakában is érvényes és megbecsülendő értékek. „Külön szeretném köszönteni azokat a diákokat, akik most lépnek át először ennek az iskolának a kapuján. Legyenek büszkék arra, hogy egy ilyen magyar hazafi, mint Szacsvay Imre nevét viselő iskolában tanulhatnak, és vigyék tovább a magyar kultúrának, a magyar tudománynak a hírnevét” – zárta szavait Makai Zoltán. A beszédek és a diákok műsora után felengedték az új tanév kezdetét jelképező lufikat, majd a nyolcadikosok alkotta sorfal között vonultak a kicsik az udvarról az osztályaikba, és megkezdődött a 2015-2016-os tanév első tanórája.

Pap István