Tanévnyitó a Nagyváradi Művészeti Líceumban

Tanévnyitó a Nagyváradi Művészeti Líceumban
Hétfőn délelőtt tíz órától kezdődött meg a tanévnyitó ünnepség a Nagyváradi Művészeti Líceumban a gyerekek, a tanárok és a szép számban megjelent szülők jelenlétében.

A Nagyváradi Művészeti Líceum udvarán lebonyolított ünnepség a román himnusz eléneklésével kezdődött, amelyet az iskola kórusa szólaltatott meg, majd Mihaela Bondar, a tanintézmény igazgatónője mondott köszöntő beszédet. Többek között kiemelte: a tavalyi évi eredmények igazolják azt, hogy az iskola megérdemelten vívta ki megbecsült helyét Nagyváradon, hiszen az iskola diákjai tíz díjat szereztek a zenei, a képzőművészeti és az általános műveltségi országos tantárgyversenyeken, továbbá negyvenöt első helyet szereztek az elmúlt tanévben a különböző megyei, megyeközi, országos és nemzetközi versenyeken, az érettségin pedig a diákoknak a több mint nyolcvan százaléka átment. A Művészeti Líceum partnerségi egyezményt között olyan fontos kulturális intézményekkel, mint a Nagyváradi Állami Filharmónia, a Mária Királyné Színház, a Szigligeti Színház és a Nagyváradi Egyetem. Az igazgatónő tudatta, hogy a suli tízezer euró értékben szerzett be új hangszereket, ezen kívül tizenöt új számítógép, illetve egy újonnan kialakított orvosi rendelőt is a tanulók rendelkezésére bocsátanak. Elmondta, hogy a tanintézmény az új tanévet egy előkészítő osztállyal, két ötödik – egy román és egy magyar tannyelvű – osztállyal, valamint három kilencedik osztállyal kezdik meg, ez utóbbiak közül román tagozaton van egy zene és egy képzőművészet osztály, magyar tagozaton pedig egy zene és képzőművészet kombinált osztály, továbbá működik magyar tagozaton az elemi oktatásban minden évfolyamban egy külsős osztály, és egy külsős magyar tagozatos hetedik osztály. Az idén minden osztály délelőtti oktatásban kezdheti meg a tanévet.

Köszöntések

A továbbiakban szólt az egybegyűltekhez Kéry Hajnal, Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettes, aki románul és magyarul elmondott beszédében többek között kiemelte tanárok és szülők együttműködésének a fontosságát abban, hogy minden gyerekben megtalálják és felszínre hozzák azt, ami bennük egyedi. Nagy Gabriella, az iskola aligazgatónője szintén románul és magyarul elmondott beszédében kiemelte: „Mi ebben az iskolában nem csak tehetséget gondozunk, de egymásra figyelünk, utat és alternatívát mutatunk a világban, hogy diákjaink érdeklődő, a társadalom irányába nyitott, a társadalom problémáira érzékeny, felelősséget vállalni képes felnőttekké váljanak. Ez az iskola értékeket közvetít” – fogalmazott, majd a diákokhoz szólva kifejtette: „Ha már most többet találkoztok a művészettel, akkor nagyobb esélyetek van arra, hogy jobban vágyjatok a harmóniára. A művészetek tanulása és a zenei nevelés fejleszti a szépérzéket, a kreativitást, és ezeknek az értékeknek egész életetek folyamán hasznát veszitek. És nem utolsósorban tisztességre, öntudatra, becsületre és kitartásra próbálunk nevelni titeket”.

A tanévnyitó ünnepség rövid, román, és magyar nyelvű imával zárult, az ünnepségen Pálfi József nagyvárad-réti parókus lelkész, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora olvasta fel a szeretehimnuszt Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt leveléből.

Pap István