Tanévkezdés előtt az Orsolya óvodában

Zajlik a készülődés a nagyváradi Orsolya óvodában
Zajlik a készülődés a nagyváradi Orsolya óvodában
Több év óta először kezdődik a tanév teljes létszámmal, azaz az összes címzetes óvónővel a nagyváradi Orsolya óvodában. Még elfogadnak feliratkozásokat a rövid programos csoportokba. Farkas Tünde, az Orsolya óvoda igazgatója nyilatkozott.


Az augusztus hónapot az idén is teljes egészében a takarításnak, berendezkedésnek szentelték, hiszen minden csoport más teremben kap helyet, a már bevált rendszer szerint mindig a legkisebbek terme esik legközelebb a mosdóhoz – tudtuk meg Farkas Tünde igazgatótól. Az óvónők nagyon kreatívan alakították ki a csoportjuk számára a termeket – ottjártunkkor például több teremben is épp mesejeleneteket festettek a falakra. A takarítást, felújítást közösen, saját erőből végezték, s mindenki kivette a részét, nemcsak a kisegítő személyzet és az óvónők, de az igazgató is. „Megszoktuk, hogy a magunk erejére támaszkodjunk, mindent, amit csak tudunk, megoldunk mi magunk” – fogalmazott az óvoda igazgatója. Mindazonáltal, elkelne a férfikéz, mivel most úgy alakult, hogy a szülők között sincs senki, aki például asztalosmunkát vállalna. Szükségük lenne egy olyan, akár nyugdíjas asztalosra, aki javításokat is szívesen végezne, mindig lenne munkája, mondta el az óvoda igazgatója. Az udvaron is munkálkodtak, a homokozót fatörzsekkel vették körül. Tavasz óta itt egy új játszóalkalmatosság is van az udvaron, egy mászókával, kapaszkodóval, csúszdával ellátott „faházikó”, ezt a megyei tanács, valamint a nagyváradi Bihar – Hajdú-Bihar Eurorégió Alapítvány támogatásának köszönhetik.

Erős társaság

Több év után, most először kezdik úgy az évet, hogy minden címzetes óvónő jelen van, visszajöttek ugyanis azok a kolléganők is, akik eddig gyermeknevelési szabadságon voltak. Valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy ezúttal mindegyikük, még a kiscsoportok óvónői is felkérést kaptak, hogy praktizáló diákokat fogadjanak a tanítóképzőből. Másrészt, mivel egy valóban erős társaság gyűlt össze, tapasztalt, címzetes óvónőkkel, az igazgató szeretné, hogy nyissanak kifelé, projekteket indítsanak el, s erre belföldi és külföldi társakat találjanak. Olyan pályázatokra gondol, melyek során szorosabbra fűzhetnék a kapcsolatot mind a határon túli, mind a belföldi kollégákkal, tapasztalatcserékre, melyek során ők is jobban megismerhetnék Magyarországot, vagy épp a Felvidéket, a szórványban, vagy többségben élő magyarság történelmét és kultúráját, s melyekbe a nagycsoportos óvodásokat is bevonhatnák. „Van elképzelésem, de lehet, hogy a kollégák még jobb ötletekkel állnak elő, meglátjuk, mi körvonalazódik majd” – fogalmazott az igazgatónő.

Tendencia

Az idén is hét csoport indul az Orsolya óvodában: a főépületben négy, melyek közül az egyik rövid programos, a többi három pedig napközis, s további három Szőllősön, a Ialomiței utcai épületben, ezek közül is az egyik rövid, a többi pedig hosszú programos. Egyedül a rövid programos csoportokban van még néhány hely, a többi betelt, csupán áthelyezéssel tudnak még elfogadni pár gyereket. Már két, két és fél éves kortól is be lehet íratni őket, feltéve, hogy már nincs szükségük pelenkára és tudnak egyedül enni.

Úgy tűnik, a tendencia az, hogy a szülők inkább napközibe íratják a gyerekeket, monda el az igazgató. Először nem tudta mire vélni, aztán rájött: egyre kevesebb a nyugdíjas nagyszülő, a nyugdíjkorhatár kitolásával egyidejűleg egyre többen közülük még dolgoznak, amikor az unoka óvodás lesz. Ez elég nagy gondot jelent, s abból is kitűnik, hogy milyen sok gyerek jár óvodába nyáron is. Szintén amiatt, hogy a szülők segítségére legyenek, nem lesz évnyitó ünnepség, hétfőn reggel hét órától már „rendes” program szerint várják a gyerekeket mind a főépületben, mind a Ialomiței utcaiban.

Egyedüli

Jelenleg mintegy százhatvan gyermek kezdi el a tanévet az Orsolya óvoda két épületében, évről évre nagyjából stabil a létszám, tudtuk meg. Ez az óvoda egyébként az egyedüli magyar nyelvű, önálló jogi személyként működő ilyen létesítmény a megyében – azaz az egyedüli, mely nincs hozzácsatolva egy másik tanintézethez. Saját, magyar pszichológussal és logopédussal rendelkezik, heti egy alkalommal logopédus, hetente kétszer pedig pszichológus foglalkozik a gyerekekkel. Egyszer egy héten a pszichológusnak köszönhetően a közép- és nagycsoportosok meseterápián vehetnek részt.

Neumann Andrea