Tanárok és diákok szerint is rossz a román tanügyi rendszer

Románia – A diákok és pedagógusok nagy része úgy érzi, a román tanterv nagyon zsúfolt, derült ki egy decemberi, országos szintű felmérésből, amelyen tanárok, illetve VII.-XII. osztályos diákok vettek részt.

A diákok egyharmada a tananyag érthetetlensége, átláthatatlansága miatt kénytelen különórákra járni, ismertette a felmérés eredményét a Metro Media Transilvania ügynökség. Ugyancsak a felmérés során derült ki az is, hogy a diákok szerint az iskola felszereltségének elavultsága, a tanárok hozzáállása a legnagyobb probléma az iskolában, és a válaszadók mintegy egyharmada panaszkodott az iskolai biztonságra és a diákok minősíthetetlen viselkedésére a tanárokkal szemben. A megkérdezett diákok jövőbeli foglalkozásukat tekintve a vállalkozót, főnököt, menedzsert, jogászt és orvost részesítették előnyben, de a rendőr vagy csendőr is megelőzte a televíziós sztárt, a festőt, a művészt, a mérnököt, a politikust, a szakmunkást és a köztisztviselőt. 20%-uk panaszkodott a tankönyvek minőségére.

Érdekes eredmények

Egy másik témakör során az is kiderült, hogy a tanulók 42%-a fogyasztott már valaha alkoholt és 27%-uk próbálta ki a dohányzást. Arról, hogy milyenek az ismeretek, amelyeket az iskolában elsajátítanak, 44%-uk nyilatkozta, hogy túl sok, 25-26%-uk haszontalannak és nehezen érthetőnek vélte. 39%-uk szerint az egyenruhát minden oktatási ciklusban használni kellene. 64%-uk véli úgy, hogy a túl nagy a napi óraszám, és harmaduk szerint a kapott jegyek nem számítanak az elhelyezkedés során. A tanárok szerint a zsúfolt tanterv, a rossz és haszontalan információkban bővelkedő tanügyi rendszer az oktatás legnagyobb hibája. Arra a kérdésre, hogy a különórákért kapott pénzt meg kellene-e adóztatni, a tanárok 35%-a felelt igennel, és 45%-a nemmel.