Tanügyi decentralizáció

Kedden a tanügyminisztérium és a
szakszervezetek képviselői javaslatot tettek
arra vonatkozóan, hogy a megyei
főtanfelügyelőket a
tanügyminisztérium nevezze ki, de a Megyei
Tanács javaslatára, hivatalos versenyvizsga
révén.

Simion Hancescu, a Tanügyi
Szabad Szakszervezetek
alelnöke szerint a
keddi, decentralizáció
kérdéseit tárgyaló
tanácskozáson két fő
téma került szóba: az egyik az
iskolai rendszer volt, a másik pedig a megyei
főtanfelügyelők
kinevezésének kérdése.
Előbbivel kapcsolatban a felek úgy
döntöttek, hogy az iskolákat és
óvodákat is a Helyi
Tanács
alakítsa meg és
számolja fel, míg a
középiskolákról és
postliceális
tanintézményekről a Megyei
Tanács döntsön, természetesen a
tanfelügyelőségek
jóváhagyásával.


Az iskolaigazgatók kinevezése nem
került szóba. Az első ilyen
jellegű megbeszélésre még
múlt kedden került sor. A
következő tanácskozáson a
kalendáriumot akarják megbeszélni.
Pénteken Viorel Fifor, a
belügyminisztérium
szakállamtitkára Nagyváradon
kijelentette: az
egészségügyi
és tanügyidecentralizálás
fokozatosan fog lezajlani, és az első,
teljesen decentralizált
tanintézmények már jövő
tanévtől működni fognak.