Támogatás egyházaknak

Szatmár megye – Nagykároly Helyi Tanácsa összesen 375 ezer lejjel támogatja a helyi vallási felkezeteket.

A szóbanforgó határozattervezet március folyamán halasztást szenvedet, mivel az önkormányzati képviselők nem tudtak megegyezni az elosztás tekintetében. Az akkori probléma nem a támogatás mértékéből fakadt, hanem az összeg elosztásából, melyet elsősorban a görög keleti vallású tanácsosok erőltettek, a közelgő húsvéti ünnepekre hivatkozva. Bekő Tamás polgármester felszólalásában akkor kifejtette, hogy nem sikerült minden egyházzal kapcsolatba lépni, ezért nem lenne tisztességes megejteni az elosztást anélkül, hogy a tanács tudná, melyik gyülekezet mekkora támogatást igényel. A határozattervezet végül szavazás alá került, de nem szerezte meg az elfogadáshoz szükséges többséget.

Gond nélkül

E havi ülésén a nagykárolyi döntéshozótestület hat tartózkodás mellett végül elfogadta az egyházak támogatásáról, valamint az erre szánt 375 ezer lej elosztásának mikéntjéről szóló határozattervezetet. Ennek értelmében Szentjánosmajor (Ianculeşti), illetve a nagykárolyi ortodox egyházak összesen 132 ezer lej támogatásban részesültek, míg a görög keletiek (román és magyar együtt) 56 500 lejt, a református egyházközségek összesen 52 ezer lejt, a római katolikus plébániák együttesen valamivel több, mint 80 ezer lejt, a luteránusok 13 500 lejt, a batisták pedig 15 ezer lejt kaptak. Ezen kivül a református esperesség 10 500 lej, illetve az ortodox esperesség tízezer lej támogatásban részesült.

A támogatás felét az önkormányzat június 30-ig folyósítja az egyházaknak, míg a másik felét október 15-ig.