Támogatás a hátrányos helyzetű övezetekben gazdálkodó tejtermelőknek

Akt.:
A Hargita Megye Tanácsához tartozó Hargita Megyei Agrárkamara ezúton hívja fel a hátrányos helyzetű övezetekben gazdálkodó tejtermelők figyelmét, hogy nyújtsák be támogatási kérelmüket legkésőbb 2011. január 21-ig a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA). A támogatás mértéke maximum 250 euró/fejőstehén a rendelkezésre álló pénzalap, valamint a támogatható állatlétszám függvényében.

A 2010/755., illetve a 2010/759. számú módosított kormányhatározat, illetve a 2010/1303. számú kormányhatározat értelmében a harmadik szakaszban, 2010. december 15. és 2011. január 21. között támogatást igényelhetnek azok a  természetes vagy (a 44/2008. sürgősségi kormányrendelet alapján létrejött) jogi személyek, akik az első (2010. augusztus 31-ig) és második (2010. október 1–29.) periódusban nem igényelték azt.

– Azoknak a természetes személyeknek, akik a két megelőző szakaszban kérvényezték a támogatást, de nem szereztek működési engedélyt, a 2008/44. számú sürgősségi kormányrendelet értelmében nem kell újabb kérvényt benyújtaniuk, hanem az eredeti igénylésüket újraértékelve, a törvényes támogathatóság alapján fogják kifizetésre javasolni azt.

– Azoknak a természetes személyeknek, akik a két megelőző szakaszban igényelték a támogatást, de működési engedély hiányában a kérvényüket visszavonták, a 2008/44. számú sürgősségi kormányrendelet értelmében lehetőségük van az eredeti kérvény szerinti újraértékelésre (anélkül, hogy új kérvényt kellene benyújtaniuk).

A támogathatósági feltételeket a már jelzett 2010/755. és 2010/759. kormányhatározatok szabályozzák, amelyek be nem tartása a támogatás csökkentését, teljes megvonását, esetleg büntetést vonhat maga után. A helyszíni ellenőrzéseket folyó év március 10-ével bezárólag tartják meg az APIA által kiadott eljárás alapján. A kifizetések határideje 2011. június 30.

Az igénylőknek a típuskérelmek leadásakor bizonyítaniuk kell, hogy tejkvótával és az RNE-ben jegyzett fejőstehén-állománnyal rendelkeznek. A támogatás minimum 2, maximum 15 fejőstehén után igényelhető, melyek bizonyítottan legalább egyszer ellettek.

Bővebb felvilágosítás kérhető a Hargita Megyei Agrárkamaránál a 0745-327961 telefonszámon.