Tamási Áron Kolozsváron

foter. ro Fotó: Bethlendi Tamás
foter. ro Fotó: Bethlendi Tamás
A magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat keretében Dávid Gyula irodalomtörténész, 1956-os politikai elítélt „Tamási Áron Kolozsváron” címmel tartott előadást a Szentegyház utca 4. szám alatti kiállítóteremben.

A közönség olyan hangulatú rendezvényteremben hallgathatta a rendkívül érdekes előadást, visszaemlékezést, ahol az „Ötvenhat fotó 1956-ról” nevű kiállítás is megtekinthető. Az MTI archív felvételein keresztül a kiállítás feleleveníti az 1945-1956 közti időszak eseményeit, ugyanakkor az 1956 októberében és novemberében lejátszódott forradalom eseményeinek legfontosabb momentumaira is összpontosít. Bemutatja a forradalomban részt vevőket érintő retorziókat.

Az esemény házigazdája H. Szabó Gyula közíró, szerkesztő, aki üdvözölte a jelenlevőket, többek közt Nagy Benedeket, az egykori történészhallgatót, 1956-os elítéltet. Tamási Áron kolozsvári látogatásának a fontosságát emelte ki. A rendezvény szervezője a Kincses Kolozsvár Egyesület.

Forradalmi hangulat érezhető

Az 1956-os magyarországi események forradalmi hangulata Kolozsváron is érezhető volt. Ezért fontos Tamási kolozsvári látogatása- mondta Dávid Gyula. Romániában nem volt forradalom, azonban a megtorlás nagyobb volt, mint Magyarországon. Tamási Áron családjával 1944-ben költözik Magyarországra. Nem tér vissza Kolozsvárra, mert a politikai szerepvállalása miatt az erdélyi baloldal ellenszenvvel viszonyult hozzá. Magyarországon azonban háttérbe szorították. Írásait nem közölték. Csak az első Nagy Imre kormány idején rehabilitálták. Kossuth- díjat kapott. 1954 után a magyar irodalom elismert írójának tekintették. Erdélyben, pontosabban Marosvásárhelyen 1956. október 11.-én az Igaz Szó meghívására irodalmi esten vett részt. Majd Kolozsvárra jött. Október 16.-án a kolozsvári írókkal találkozott. Október 17-én a Marianum zsúfolt dísztermében a Bolyai Egyetemen szervezett irodalmi kör tagjai óriási lelkesedéssel fogadták. Láng Gusztáv és Miess János egyetemi hallgatók hívták meg a Kossuth- díjas írót. Itt fejtette ki, folytatja a küzdelmet a demokratikus szocializmusért. Tamási Áron kolozsvári tartózkodásáról képet alkothatunk Jordáky Lajos naplójából, az író emlékiratából, a kihallgatási jegyzőkönyvekből származó információk alapján.

A Kossuth- díjas írót lelkesen fogadták a Bolyai Egyetem hallgatói

Nagy Benedek, az egykori egyetemi hallgató visszaemlékezett az akkori időkre, mikor a Tamási Áronnal való találkozásra került sor. A forradalom kitörése előtt néhány nappal a diákság felfokozott kíváncsisággal várta a vendéget. Tamási Áron kolozsvári látogatása figyelemre méltó eseményt jelentett. A diákság kérdésözönnel „látta” el a vendéget. Elég „rázós” kérdéseket tettek fel. Szó volt az egyetemi reformról, az egyetemi élet emberibb arculatának kialakításáról. Kolozsváron olyan hangulat volt, mint Budapesten, Szegeden vagy Debrecenben-mondta Nagy Benedek.

Abban az időben Dávid Gyula közkedvelt tanársegéd volt a Bolyai Tudományegyetemen. Most, több évi börtönbüntetéssel a háta mögött, emlékezik vissza a hajdani eseményekre. Középiskolás korában azt a feladatot kapták, hogy mindenki válasszon egy írót, akivel kapcsolatban fogalmazványt írjon. Ő Tamási Áront választotta. Mint diák, imádta Tamási Áron írásait olvasni. Időközben kialakított egy Tamási-képet magában. Mikor szemtől szembe látta a nagy írót, számára csalódást jelentett, mert rájött arra, hogy egy idealizált képet teremtett. Tamási az irodalmi esten saját magáról is beszélt. Az íróvá való válásának történetét elevenítette fel.

Romániában, az 1956-os magyar forradalommal rokonszenvezők jelentős képviselői ellen hozott retorziók következtében súlyos ítéletek születtek. Dávid Gyulát hét évre ítélték. Az elitélésének okai között szerepelt, hogy rokonszenvezett az 1956-os forradalommal, másrészt november elsején a diákjaival gyertyát gyújtottak a Házsongárdi temetőben, a magyar síroknál.

Nagy Benedeket 5 év börtönbüntetésre ítélték. A peranyagban a vádpontok között szerepelt az is, hogy a Tamási Áronnal való találkozás során, mint harmadéves történelem szakos diák, lázító szöveget mondott.

Marosán Csaba színművész Tamási Áron írásaiból olvasott fel olyan részleteket, amelyekből kiderült, hogyan is látta az író a budapesti forradalmi eseményeket.

Csomafáy Ferenc