Támadások érték a rektort

Támadások érték a rektort
A közelgő rektorválasztás, s a most induló diáklap témája mellett a Nagyváradi Egyetemnél tartott szerdai sajtótájékoztatón arról is szó esett: hogyan működött együtt a rektor a Securitatéval.

 

 

A Securitatéval való együttműködés témája annak kapcsán merült fel, hogy Cornel Antal rektort több támadás is érte egy bizonyos sajtóorgánumban, s ezek az állítások a rektor szavai szerint valótlanok és sértik mind saját, mind az egyetem imázsát. A rektor mindennek nyomán azzal a kéréssel fordult a Securitate Archívumait Vizsgáló Országos Tanácshoz (CNSAS), hogy tegyék számára is hozzáférhetővé a Crescent Media Kft.-nek adott választ a saját securitatés dossziéjával kapcsolatban.

 

Műszaki ügyek

 

Az intézmény el is küldte a választ, melyet tavaly augusztusban továbbítottak Nicolae Popnak, a Crescent Media igazgatójának. Ebben többek között az áll: Cornel Antal, a kolozsvári reptér mérnökeként arra vonatkozó kötelezettséget vállat, hogy bizalmasan kezeli a belügyminisztérium képviselőivel folytatott beszélgetéseket, s konspiratív nevét az a securitatés tiszt adta, aki ezt az ügyet kezelte.

A rektor mindezzel kapcsolatban elmondta: akkoriban a reptér műszaki főnöke volt, s ezt a területet főleg a terrorizmus elhárító szervek kísérték fokozott figyelemmel. Sok nyilatkozatot kellett írjon, de ezek mindegyike műszaki kérdésekre vonatkozott, s nem arra, hogy „kik a Ceaușescu-rendszer ellenségei”. Például egy alkalommal az egyik leszálló repülőgép pilótafülkéjének ablaka el volt törve. Akkor arról kellett nyilatkoztatot írjon, hogy mindez egyszerű műszaki meghibásodás volt-e, vagy szabotázs.

 

Megóvták

 

A rektor azt is hozzátette: szerinte Nicolae Popnak nincs morális joga sem arra, hogy felette ítélkezzen, hiszen ő maga büntetőjogi eljárás alatt áll, cigarettacsempészéssel vádolják.

Máshonnan is támadják a rektort: Gheorghe Constantin Ionescu egyetemi tanár, aki szintén megpályázta a rektori tisztséget, óvást intézett Cornel Antal pályázása ellen, s ezt azzal indokolta, hogy a jelenlegi rektor a négyéves mandátum lejárta előtt eléri a nyugdíjkorhatárt. Cornel Antal ezzel kapcsolatban elmondta: a törvény lehetővé teszi a négyévesnél rövidebb mandátumot is, továbbá azok pályázását is a rektori tisztségre, akik a mandátum ideje alatt érik a nyugdíjkorhatárt. Mindezek figyelembevételével Cornel Antal három évre és négy hónapra pályázta meg a tisztséget.

A sajtótájékoztató érdekes színfoltja volt az újonnan induló internetes diáklap főszerkesztőjének bemutatkozása, Adina Ciriblan egyetemista ugyanis kijelentette: azért is fontosnak találták egy diáklap megjelentetését, mert a sajtó méltatlanul és lekicsinylően bánik az egyetemistákat érintő kérdésekkel. A későbbiekben a rektor hozzátette: nem osztja a fiatal hölgy véleményét, s egyúttal tudatában van annak, hogy a sajtó nem is a negyedik, hanem az első hatalmi ág. „A hölgy fiatal, nem tudja, legyen ez enyhítő körülmény” – tette hozzá.