Talk-show a pénzügyi helyzetünkről

Talk-show a pénzügyi helyzetünkről

Nagyvárad – Interaktív
tájékoztató rendezvényt
szervezett a Román Kereskedelmi Bank (BCR)
Nagyváradon. Egy általuk rendelt
közvéleménykutatás kapcsán
kezdeményeztek beszélgetést a
jelenlévőkkel.


A pénzintézet akciója 11
városban zajlik március és
június között, s a programvezető
Lucian Mândruţă, az Observator
műsor közismert vezetője. A
nagyváradi Continental szállóban
zajló Aprópénzes
valóságok – szükségek
és megoldások között
címet viselő rendezvényre
közintézmények vezetőit,
vállalkozókat, pénzügyi
szakértőket hívtak meg.
Először Lucian Mândruţă
szólt az egybegyültekhez. Mint mondta, a
jelenlegi pénzügyi krízist
úgy éljük meg, mint a
cigányprímás, akinek kottát
adnak: nem tudjuk, hogyan „játsszunk”.
„A meghívott bukaresti szakemberek nagyon
jól tudják, mi történik a
vállalkozásokkal, a pénzzel,
bátran lehet „A meghívott bukaresti
szakemberek nagyon jól tudják, mi
történik a vállalkozásokkal,
a pénzzel, bátran lehet őket
kérdezni” – tette hozzá.


Később Radu Ţîrle megyei
tanácselnök illette elisemrő szavakkal
a szervezőket, majd a megye nem túl
rózsás pénzügyi
helyzetéről szólt.
„Problémáink vannak, egyféle
pénzügyi zárlat áll fenn a
különféle intézményekkel
szemben összegyűlt tartozások
miatt” – mondta. A 161 milliád lejt
tetézi az a 300 milliárd lej, amennyit a
gyermekvédelmi igazgatóság
alkalmazottainak kell kifizessenek.
„Szeretnénk beruházni, de nincs
miből” – hangzott el. Biró
Rozália alpolgármester kifejtette: a
gondot szerinte nem a költségvetés
okozza, hanem az, hogy nem alkalmazkodunk elég
gyorsan a gazdasági helyzet
változásához. Fontos a
mentalitás megváltoztatása –
pédául az önkormányzat egy
olyan intézménnyé kell alakuljon,
mely a polgárért van, a bankoknak pedig
pénzügi biztonságot
nyújtó intézményekké
kellene válniuk.


Később a jelenlévők
arról a
közvéleménykutatásról
szóló filmet nézték meg,
melynek során az emberek céljaival,
jövőről való
elképzeléseikkel kapcsolatos
kérdéseket tettek fel a kutatás
végzői.


A filmet beszélgetés követte.
Említésre méltó Dacian
Palladi pénzügyi szakértő
hozzászólása, aki szerint az
embereknek nem a pénzügyi termékek
ismertetésére van
szükségük, hanem első sorban
alacsony kamatokra, a hitelrészletek
átütemezésére. „Ez a
pénzintézet fenntartotta a jogot, hogy
egyoldalúan módosítsa a klienssel
megkötött szerződés
feltételeit” – állította.
Doru Voichiţa, a bank helyi
retail-igazgatója elmondta: korábban
tényleg így volt, de az erről
szóló sürgősségi
kormányrendelet ezt már nem teszi
lehetővé. Most már az is meg van
szabva, hogy milyen és mekkora
betűtípust használhatnak a
szerződéseknél.


A rendezvényen szó esett még a
pénzintézet különféle
szolgáltatásairól,
kamatokról, tendenciákról.
Elhangzott: fontos, hogy a kliensek jól
olvassák el a szerződést,
mielőtt megkötnék azt, s az is
ugyanolyan lényeges, hogy ne vegyenek fel
erejükön felül hiteleket.

Neumann Andrea