Találkoztak a volt hittanosok

Találkoztak a volt hittanosok
Nagyvárad- Szombat délelőtt, Szent Péter és Szent Pál napján ünnepi szentmisét tartottak a Bazilikában, melynek keretében találkoztak azok a volt diákok, akik 15 éve végezték el a hittanszakot.

A délelőtt 10 órakor kezdődött ünnepi szentmisét Mons. Fodor József általános helynök celebrálta, aki bevezetőjében elsősorban azokat a volt egyetemi hallgatókat köszöntötte, akik 15 évvel ezelőtt végezték el a hittan szakot a kilencvenes években Váradon működött, Borromeo Szent Károlyról elnevezett Hittudományi Főiskolát, illetve jelen levő két tanárukat, Tuduka Oszkárt és Németh Lászlót is. Hangsúlyozta: örül, hogy megemlékeznek az évfordulóról, visszatekintenek azokra a szép, de ugyanakkor nehézséggel is teli évekre. Többen közülük hitoktatóként helyezkedtek el, tehát részt vállaltak az egyház missziós tevékenységében, ami egy sok odafigyelést, megértést, erőt és szeretetet igényló feladat. Teszik ezt Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmekhez hasonlóan, akik szintén hirdették az evangélium győzelmét sok hajótörés, megvesszőzés, megaláztatás ellenére, mert Krisztus szeretete sürgette őket is.

Életstílus

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Homíliájában a vikárius felidézte, milyen megható érzés volt számára, amikor idén Rómában járt az egyház éléről távozott XVI. Benedek pápa búcsúfogadásán, majd bement a Szent Péter-bazilikába. Lent a régi temető pogány sírjai mellett elhaladva megtekintette Szent Péter sírját, majd fent az áldozati oltárnál imádkozott, miközben felette magaslott a Michelangelo alkotásával díszített kupola, mely Isten jóságos, gondviselő szeretetét szimbolizálja, azt, hogy több mint kétezer éve őrködik egyháza felett, melyet semmifajta üldözés vagy megpróbáltatás nem tud elpusztítani vagy eltörölni, mert Isten bölcsessége más sorsot szánt az őt követőknek. A két főapostol a legjelesebb hirdetője volt ennek az egyháznak. Pétert üstökön ragadta Jézus, elvitte a hálótól, az ószövetség törvényeit és egyéb tudományokat elsajátító, gőgös és beképzelt farizeus tanító Pállal pedig szintén ugyanezt tette csodálatos módon a damaszkuszi úton. Meghajtottak homlokaikat, és vállaikat Krisztus igájába hajtották, hogy aztán később életüket áldozzák érte, Istenért, az evangéliumért, a mennyországért. Cselekedeteikkel bebizonyították, hogy Krisztust nem elég csak szóval megvallani, hanem a mindennapi életben is tanúskodni kell róla, mert a kereszténység több mint egy filozófiai rendszer, egy életstílus, szilárd és erős meggyőződés kell legyen számunkra, mely összhangot feltételez a szavak és a tettek közt.

A lelki táplálék magukhoz vétele, vagyis a prédikáció után a volt hittan szakos hallgatók egy étteremben folytatták az összejövetelüket.

Ciucur Losonczi Antonius