Találkoztak a premontrei öregdiákok

Találkoztak a premontrei öregdiákok
Nagyvárad- Csütörtök délután a Szent László Római Katolikus Iskolaközpont egyik termében szokásos havi találkozójukat tartották a premontrei öregdiákok.

Csütörtök délután a Szent László Római Katolikus Iskolaközpont egyik osztálytermében idei első havi összejövetelüket tartották a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének tagjai. Erre való tekintettel Szebeni Lajos egyesületi tag új évi köszöntőféleképpen felolvasta Arany János Alkalmi vers című költeményét. Zilahi Bertalan tag szokás szerint üdvözölte a név-, illetve születésnapjukat ünneplőket, majd bejelentette, hogy Péter Sándor építészmérnökkel bővült a civil szervezet létszáma. Ezután Pásztai Ottó elnök arra hívta fel a jelenlevők figyelmét: ezúttal nem egy vendégelőadó fejti ki a gondolatait, hanem levetítik azt az interjút, melyet a Pintér-család bocsátott a rendelkezésükre a közelmúltban zajlott világvége-hisztéria kapcsán.

Naptevékenység

A körülbelül 35 perces videóanyagban dr. PhD. Magyar László fizikus beszélt a naptevékenységről, mely témából kiindulva aztán számos aktuális ügyet érintett, illetve taglalt részletesen, az ezekkel kapcsolatos véleményeinek adva hangot. Így többek közt szó esett a műholdas navigációs rendszerekről, különböző összeesküvés elméletekről, a túlhajszolt fogyasztásról, az időjárás kormány vagy katonai célokból történt befolyásolásáról, a klímaváltozásról, valamint arról is, hogy a felhalmozott tudáshalmazt valahogy össze kellene rakni, de manapság hiányoznak a polihisztorok. Az elhangzottakhoz a jelenlevők közül többen hozzászóltak.

Ciucur Losonczi Antonius