Találkozó a történelmi magyar egyházak vezetőivel

Az egyházak által elérhető
pénzügyi támogatásokról,
az egyházi tulajdon
visszaszerzéséről valamint a felekezeti
oktatás kérdéséről
tárgyalt hétfőn a történelmi
magyar egyházak vezetőivel a Markó
Béla szövetségi elnök vezette RMDSZ
szakértői csoport.


A Szövetség Ügyvezető
Elnökség
ének kolozsvári
székházában lezajlott
találkozón jelen volt dr. Jakubinyi
György gyulafehérvári érsek,
Böcskei László
nagyváradi római katolikus
püspök, Schönberger Jenő
szatmárnémeti római katolikus
püspök, Szilvágyi Zsolt, a
Temesvári Római Katolikus
Püspökség helynöke, Pap
Géza, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke, Csűry
István, a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület

helyettes püspöke, Bálint
Benczédi Ferenc romániai unitárius
püspök, valamint Adorjáni Dezső,
a Romániai Magyar
Evangélikus-Lutheránus Egyház
püspöke. Az RMDSZ-t
Markó Béla szövetségi
elnök mellett Szép Gyula
művelődési és
egyházügyi kérdésekért
felelős ügyvezető alelnök, Lakatos
András oktatási
kérdésekért felelős
ügyvezető alelnök, Székely
István előadó és 
Markó Attila államtitkár
képviselte.


A tanácskozást követő
sajtónyilatkozatában Markó
Béla elmondta: az egyházak által
elérhető pénzügyi
támogatás kapcsán a
Szövetség szakemberei
tájékoztatták az
egyházfőket a román állami
támogatások helyzetéről, a
magyarországi
költségvetésből
megszerezhető támogatásokról,
valamint az uniós
támogatásokról, amelyek
különösen a műemlék
jellegű épületek esetében
igényelhetők. „Az
egyházfők nehezményezték,
hogy a román állami
támogatások nem teszik ki
egyházaink, illetve a magyar hívek
arányát, jóval kevesebbet kapnak,
mint amennyi százalékarányosan
járna nekik. Az RMDSZ dolga, hogy ezen
próbáljon segíteni” –
hangsúlyozta Markó
Béla
.


Az egyházi tulajdon
visszaszerzésének
kérdésében elhangzott,
papíron a visszakövetelt ingatlanok 65
százalékát
szolgáltatták vissza, a
valóságban azonban kevesebbet kaptak meg
a volt tulajdonosok. „Sok esetben az
önkormányzatok vagy
bírósági perek
akadályozzák a
visszaszolgáltatás folyamatát.
Számos restitúciós
határozatot kell valamiképpen a
holtpontról kimozdítani, fel kell
gyorsítani ezt a folyamatot, és ez az
RMDSZ feladata” – mutatott
rá a szövetségi elnök.


A felekezeti oktatásról szólva
Markó Béla kijelentette:
fontosnak tartaná egy szakmai
tanácskozás megszervezését
e téma kapcsán még
júniusban. Emlékeztetett arra, hogy
egy-két esetben magyar-magyar konfliktus alakult
ki a felekezeti és állami iskolák
között, amiért véleménye
szerint a román állam vonható
felelősségre, amelynek meg kellett volna
oldania a tulajdonosok és a bérlők
jogos igényeit, nem pedig összeugrasztani
őket, és hagyni, hogy maguk
rendezzék helyzetüket. „Amikor ezeket
a kialakuló konfliktusokat kezeljük, olyan
megoldásokat kell találnunk, hogy az
egyház érdekei is
érvényesüljenek és a
tulajdonával élni tudjon, de ugyanakkor
oda kell figyelnünk arra is, hogy iskolánk
sem legyen kevesebb, hiszen a magyar gyerekek és
szülők érdeke, hogy legyen
alternatíva, legyen egyházi és
állami iskola is” – összegzett
az RMDSZ elnöke.