Találkozás és elterjesztés

Találkozás és elterjesztés
Nagyvárad – Húsvétvasárnap délelőtt 10 órától Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök főpapi szentmisét mutatott be a váradi Székesegyházban. Külön üdvözölte a jelen lévő sok gyermeket.

 

Húsvétvasárnap délelőtt szokás szerint zsúfolásig megtelt a gyönyörűen feldíszített Bazilika. Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök azt emelte ki: Krisztus feltámadása Isten kimondott szavát igazolja az emberiség megváltásáról. Ezt ünnepeljük húsvétkor, ez jelenti számunkra az öröm forrását. Megköszönjük Istennek e nagy ajándékot, lelkesítő és felszabadító tettét, a kimondott szó erejét, és ugyanakkor azért imádkozunk, hogy ezen felszabadítás és megújulás azok számára is eljöjjön, akik még a bűneik terhe alatt járják életük útját. Fohászkodunk az elnyomottakért és a szenvedőkért is, hogy a felszabadítás üzenete eljusson mindazokhoz, akik életük értelmét keresik.

Találkozás

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Homíliájában a váradi egyházmegye vezetője arra hívta fel a figyelmet: manapság hozzászoktunk ahhoz, hogy a rendkivüli eseményekről élő adásban számolnak be a tévéhíradók és a rádiók. A fontos történések híre szinte azonnal bejárja az egész világot, a nagy távolságok dacára mindenről tudomást szerzünk néhány percen belül. Az ilyen műsorok általában hasonló forgatókönyv szerint zajlanak: egyenes közvetítésben kapcsolják az adott helyszínt, különböző adatokat közölnek, a tudósítók pedig megpróbálnak megszólaltatni szemtanúkat, majd szakértők véleményeket fogalmaznak meg a kiváltó okokról. A húsvéti események tehát, bár a szentírási beszámolók alapján rendkivülinek számítottak, nem tudtak volna eleget tenni a modern híradások technikai és egyéb feltételeinek, hiszen például hiányzott a képi anyag- senki sem látta magát a feltámadást-, és olyan tanúkat sem tudtak volna megszólaltatni a riporterek, akik ott voltak, amikor a sír megnyílt. Így bizonyára az újságírók azt gondolták volna: téves riasztás, és még a rövidhír rovatban sem jutott volna hely ezen hírnek. Mindezek ellenére azonban voltak akkor is olyan emberek, akik megtapasztalták e rendkivüli események hitelességét, akik az isteni jeleket keresve járták földi útjukat, olyan cél felé felé haladva, ami megváltoztatta az életüket. Ami tehát lényegtelennek tünt, mert nem volt szenzációs jellegű, valójában fontos volt a húsvét titkának megünneplése és annak megértése szempontjából, hogy Isten titokzatos módon viszi végbe a világgal és az emberiséggel kapcsolatos tervét, mert hatalmára nem vethet árnyékot a sötétség, erejét sem csorbíthatják nagy kövek. A húsvét tehát felébredésünk kezdete, és hozzásegít minket ahhoz, hogy korlátainkat, szenvedélyeinket és helytelen szokásainkat legyőzve a világosság gyermekei legyünk. Az ünneplés azonban nem merülhet ki csupán a keresésben, hanem be kell következzen a találkozás a győzedelmes Jézussal, aki megmutatja magát az övéinek. Szintén lényeges, hogy a feltámadás örömhírét nem ragadhatjuk vagy tarthatjuk meg csupán magunknak, hanem a hit útját követve terjesztenünk kell a fényt annak érdekében, hogy máshol is megszünjön a sötétség, hangsúlyozta szentbeszédében a főpásztor.

Zenei rész

A húsvétvasárnapi főpapi szentmise zenei részében felcsendült: W. A. Mozart: B-dúr mise; J.Gruber: Haec dies quam fecit; C. Franck: Panis Angelicus; M. Haydn: Allelija, Confitemini Domino; A. Lotti: Regina coeli. Közreműködött a Székesegyház Szent László Ének- és Zenekara, valamint gyermekkórusa. Szólót énekelt Tempfli-Májerkuk Mária, Nagy-Kristófi Borbála, Nagy Sándor és Tempfli Csongor. Orgonált Kristófi László, vezényelt: Kristófi János Zsigmond karnagy.

Ciucur Losonczi Antonius