Takarítsák a legelőket!

Takarítsák a legelőket!
A Bihar Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) vezetője arra kér minden érintettet, hogy takarítsák legelőiket.

Florian Pavel az APIA Bihar megyei kirendeltségének ügyvezető igazgatója tegnap összegezte az ügynökség idei, valamit saját két éves ügyvezetői igazgatói tevékenységének eredményeit, majd a legelővel rendelkező polgármesteri hivatalokhoz, gazdákhoz, szövetkezetekhez címezve mondandóját felhívta figyelmüket arra, hogy takarítsák a legelőiket. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 2015-2020 időszakban emelkedni fognak a mezőgazdasági kifizetési támogatások. 5-30 hektár közötti termőterülettel rendelkező gazdák számára a hektáronkénti támogatás negyven euróval emelkedni fog, vagyis ők hektáronként 210 eurós uniós támogatást kapnak majd, míg az 5-30 hektárnál kisebb vagy nagyobb termőterülettel rendelkező gazdák 170 euró hektáronkénti támogatást kapnak. Ehhez hozzájárul a 21 euró/ha értékű átmeneti országos segítség, amelyet az állami költségvetésből finanszíroznak. Újdonságnak számít az is, hogy támogatási kérvényt lehet majd benyújtani a termesztett növények változatosabbá tételére, a környezetbarát mezőgazdasági területekre, az állandó legelők megőrzésére. Ezekre a célkitűzésekre a Romániának nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás maximum harminc százalékát lehet majd elkölteni.
A földösszevonás segítene

2014-ben 39.288 terület alapú támogatási kérvényt nyújtottak be a Bihar Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA), amely összesen 419.452.290 lejt fizetett idén a gazdáknak, összegezte az APIA idei tevékenységét Florian Pavel az intézmény ügyvezető igazgatója. Elmondta, hogy a mezőgazdasági területek megművelésére 39.288 kérvény érkezett a hivatalhoz, míg az állattenyésztési és értékesítési támogatások következőképpen oszlottak meg: 150 kérvény sertéshizlalásra, 31 kérvény baromfitartásra, 1287 kérvény az üzemanyag beszerzésére, 55 kérvény a biztosítások kifizetésére, 9125 kérvény állattenyésztésre, két kérvény méhészetre, a környezetbarát mezőgazdaságra 69 kérvény, a szőlőtermő területek más típusú mezőgazdasági területekké való átváltására három kérvény érkezett hozzájuk. Ezek mellett a megyei tanács által futtatott tej és kifli programok támogatása is az APIA-n keresztül történik, és szintén ez az intézmény az, amelyik láttamozza az mezőgazdasági életjáradékra vonatkozó iratokat. Florian Pavel beszélt arról, hogy minden gazda meg akarja kapni a pénzét az APIA-tól, de aztán nem tudják, mire költsék a kapott támogatást. Az igazgató hangsúlyozta: nagyon fontos az, hogy a gazdák a pénzt arra költsék, amire kapták, és ha a befektetés után még marad pénzük, akkor azt az összeget költhetik másra is, de ha kiderül, hogy a pénzt nem a célnak megfelelően használták fel, akkor az a veszély fenyeget, hogy több évre eltiltják őket ettől a támogatási formától.

Összevonás kell

Florian Pavel elmondta, hogy 2015-től ösztönözni fogják a családi gazdálkodókat, hogy vonják össze termőterületeiket, hogy minél több termőterület kerüljön az 5-30 hektáros méretkategóriába. Mint mondta, Bihar megyében az 1-5 hektár közötti termőfölddel rendelkezők a megye termőföld-tulajdonosainak 77 százalékát teszik ki, viszont az általuk birtokolt termőföld a megye összes termőterületének mindössze 21 százalékát teszi ki. A másik oldalon az 161 tulajdonos áll, akiknek több mint 50 hektáros termőföldjük van Bihar megyében, ők a megye termőföldjeinek 2,18 százalékát birtokolják, viszont a területalapú támogatások 53,6 százalékát kapják meg. Pavel kifejtette: amennyiben a 2015-2020 időszakban sikerülne elérni azt, hogy az 5-30 hektáros, illetve 50 hektár fölötti termőfölddel rendelkezők aránya elérje Bihar megyében a 80 százalékot, az a termelékenység szempontjából jótékony hatással lenne. Ugyanis Pavel szerint a termőföldek elaprózódása is az egyik oka annak, hogy az itteni piacokat elözönlik a külföldi áruk, és a helyi gazdák nem tudják értékesíteni terményeiket. Éppen ezért alapvető fontosságú Florian Pavel szerint az, hogy a gazdákat támogassák terményeik értékesítésében. Hozzátette, hogy a földösszevonásokat is támogatni kell, ezt azonban nehezíti a telekkönyvi iratok rendezetlensége, hiszen, mint mondta, generációk óta nem vezették a telekkönyvben az örökösödést, így egy adásvételi szerződés során az eladó nem tudja a közjegyző, vagy a bíróság előtt igazolni azt, hogy milyen kapcsolat van közötte és a telekkönyvi iratokban szereplő utolsó tulajdonos között. Ugyancsak akadálya a földösszevonásoknak a nagyon magas közjegyzői díj, amit Pavel szerint egy törvénnyel kellene olyan mértékűre leszállítani, hogy egy gazda ki tudja azt fizetni. Kérdésünkre válaszolva Florian Pavel elmondta, hogy az általuk futtatott programok lebonyolítását nem befolyásolja semmilyen módon a nemrégiben elfogadott törvény, amelynek célja az, hogy Románia megnehezítse a külföldiek termőföldvásárlását a határsávban. Pavel elárulta, hogy a termőföld lehet külföldi tulajdonban, de azokat a területeket is általában romániai gazdák művelik meg, és az APIA ezeknek a gazdáknak nyújtja a támogatást.

Pap István