Tájékoztattak a Köldökzsinór Programról

A Köldökzsinór Programot Rosmann Annamária mutatta be
A Köldökzsinór Programot Rosmann Annamária mutatta be
Január 1-jétől két juttatás vált elérhető a külhonban született magyar gyermekek számára, ezeket foglalja magába a Köldökzsinór Program. A részletekről Rosmann Annamária számolt be lapunknak.

Rosmann Annamária, az RMDSZ honosítási irodájának vezetője mutatta be a Köldökzsinór Programot, részletesen beszélt arról a két juttatási formáról, melyeket megkaphatnak a Magyarország közigazgatási határain kívül élő, honosítással rendelkező magyarok is. Ez a két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény).

Rosmann Annamária

Az anyasági támogatást az édesanya/örökbefogadó szülő/gyám igényelheti gyermeke számára, ez gyermekenként 64.125 forintot jelent, ikergyermekek esetén ennek összege 85.500 forint. Az igényléshez a gyermek születését Magyarországon is anyakönyvezni kell, akár ezzel egyidejűleg lehet igényelni a támogatást, vagy a gyermek születésétől számítva 6 hónapon belül. A kérelemről a Magyar Államkincstár Központja dönt, majd elbírálás után a támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja nyolc napon belül, bankszámlára, postán keresztül, vagy a kérelemben feltüntetett folyósítási címre. A Magyar Államkincstár az összeget forintban utalja.

A gyermek születésének bejelentéséhez szükséges iratok a következőek: a szülő(k)/gyám honosítási okirata, lakcímkártya, román személyi igazolvány, szülők házassági anyakönyvi kivonata, gyermek születési bizonyítványa. Az anyasági támogatáshoz csupán egy formanyomtatványt kell kitölteni, mely igényelhető az RMDSZ honosítási irodában (Nagyvárad, Simion Bărnuțiu utca, 14. szám, tel. 0374–090–606). A kitöltött formanyomtatványt az RMDSZ által előre bejelentett és havonta megszervezett konzuli napon lehet benyújtani, továbbá Magyarországon a kormányablakoknál, postai úton a Magyar Államkincstárnak címezve, vagy elektronikusan a Magyar Államkincstár weboldalán található információk szerint.

Babakötvény

A fiatalok életkezdési támogatásra (babakötvény) azok a gyermekek jogosultak, akik 2017. június 30-a után születtek, szintén előfeltétel a gyermek Magyarországon való anyakönyvezése. A támogatás összege egyszeri, 42.500 forint, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget évenkénti kamattámogatással egészíti ki az Államkincstár, a teljes összeget a gyermek veheti fel, amikor betöltötte a 18. életévét.

A babakötvényt és az anyasági támogatást akár egyszerre is lehet igényelni, a babakötvény igénylésének módja megegyezik az anyasági támogatáséval.

Start-számla

A Start-számla a babakötvény egy ,,továbbgondolt” változata. A Start-számla a szülő/gyám kezdeményezésére a gyermek részére a Magyar Államkincstárnál nyitott számla, amelyre átkerül a fiatalok életkezdési támogatásának összege, majd a szülő évente további összegeket fizethet be. A befizetések után állami kamattámogatás jár, szintén évente, ez a befizetett összeg 10%-a, de legfeljebb évi 6000 forint lehet. Start-számlát azonban olyan gyermeknek is nyithatnak, aki 2017. július 1. előtt született, ebben az esetben nyilvánvalóan a fiatalok életkezdési támogatásának összegére nem jogosult, azonban a gyermek ez esetben jogosult egyéb kedvezményekre.

A számlán lévő összeget a gyermek az 18. életévét betöltve veheti át, azonban tudni kell, ha a gyermek már 16 éves, és ekkor nyitnak részére számlát, akkor azt csak 19 évesen használhatja, mivel gyermeke legkorábban a számla nyitásától számolt 3 év után élhet a jogával.

A Start-számla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár bármely ügyfélszolgálatán, külképviseleten keresztül nem igényelhető. Mint Rosmann Annamária elmondta, Nagyváradhoz a legközelebb lévő ügyfélszolgálat Berettyóújfaluban van.

Törő Enikő