Tájékoztatás: Reklámzászló a partiumi zászló is!

Tájékoztatás: Reklámzászló a partiumi zászló is!
Ma, február 6-án jelent meg az igazságügyi minisztérium honlapján a 284/271/2016-os számmal regisztrált dosszié kapcsán meghozott jogerős bírósági ítélet.

Tőkés László EP-képviselő fellebbezését a Bihar Megyei Törvényszék elutasította: a nagyváradi európai parlamenti iroda erkélyére kitűzött és a helyi önkormányzat által megtámadott magyar közösségi és regionális szimbólum, a partiumi zászló ugyanarra sorsra jutott, mint korábban a székely zászló. Az ítélőszék jóváhagyta az önkormányzatnak alárendelt városi rendészet szabálysértési jegyzőkönyvét, amelyben a zászló „megsemmisítésére” szólították fel az európai képviselőt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét, mivel a lobogó kitűzése kereskedelmi tevékenységnek minősül, reklámhordozó lévén kifüggesztése engedélyköteles, ennek hiányában pedig törvénytelen. Ha a politikus nem tesz eleget a felszólításnak, súlyos pénzbüntetésre számíthat.

Mivel Romániában már nincsenek jogorvoslati lehetőségek, az EP-képviselő az Emberi Jogok Európai Bíróságához lesz kénytelen fordulni a partiumi zászló ügyében is, akárcsak előzőleg a székely jelkép esetében. A strasbourgi magas instancia túlterhelt, ennek ellenére befogadta és tárgyalásra alkalmasnak találta a múlt esztendő végén a székely zászló ügyét. A partiumi lobogó ellen született ítélet esetében még meg kell várni a törvényszék hivatalos kiértesítőjét és részletes ítéletindoklását, mielőtt döntés születne a további lépésekről.

Nagyvárad, 2017. február 6.
Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája