Tájékoztatás az inastörvényről

Tájékoztatás az inastörvényről
A 25 évnél fiatalabb személyeknek és a munkaadóknak bemutatták az inastörvényt.

 

Nagy nyüzsgés volt tegnap a Szatmár Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) székhelyén, ahol tucatnyi fiatal munkanélküli személy és a megyei vállalkozások képviselői vettek részt azon a tájékoztatón, ahol az inasmunkáról szóló, 2011-ben elfogadott 106-os számú törvényt ismertette

Gheorghe Tilibasa, az ügynökség igazgatója és Variu Florica aligazgató. Az inastörvény szabályozza a fiatalok munkahelyen történő képzését, mely azt jelenti, hogy a 16 és 25 év közötti fiatalokat inasként alkalmazhatják a vállalkozók (az engedéllyel rendelkező magánszemélyek és a családi vállalkozások is), és a bérük fedezésére szubvenciót igényelhet a munkaadó a kormánytól. Ennek összege a szociális referenciamutató 60 százaléka, jelen esetben havonta 300 lejes támogatásról beszélhetünk. Az inastörvény eddig is létezett, azonban a mostani módosításnak köszönhetően elérhetőbbé vált mind a munkaadó, mind a munkavállaló szempontjából. A munkaadónak egy munkaszerződést kell kötnie az inas-jelölttel, akit legkevesebb 12 hónap, legtöbb 36 hónapos elméleti és gyakorlati képzésben kell részesítsen. Természetesen a munkáltató a minimálbér értékét kell biztosítsa alkalmazottjának, ezt szubvencionálja az állam. A képzés végeztével egy vizsgát szerveznek az arra akkreditált vizsgaközpontban, és a sikeresen vizsgázók egy oklevelet kapnak, melyet az egész országban elismernek. Az inas-jelöltekkel kötött szerződésben kitételként szerepelhet az, hogy meghatározott ideig nem hagyhatja el az illető vállalatot. Az AJOFM adataiból kiderül, hogy megyénkben jelenleg 1388, 25 évnél fiatalabb munkanélkülit tartanak nyilván, akik közül 505 részesül támogatásban.

 

Gyakorlati kérdések

A tájékoztatón jelen levő vállalkozók gyakorlati kérdéseket tettek fel az AJOFM vezetőinek, leginkább arra vonatkozóan, hogy nekik milyen hasznuk, illetve hátrányuk származik abból, ha inasokat képeznek. Kiderült, hogy a vállalkozók részéről érdeklődés van, de igencsak tartanak a törvény adta lehetőség gyakorlatba ültetésétől, azt hangsúlyozva, hogy ráfizetéses egy kezdő szakmai oktatása.