Türelmet és segítséget kérnek

Türelmet és segítséget kérnek

Szatmár megye – Április 3-án
délelõtt a Kölcsey Ferenc
Fõgimnázium
szülõbizottságának
képviseletében Kósa Attila,
Dolóczki István és Bálint
Zsuzsa sajtótájékoztatót
tartott. Bemutatták a bizottság által
elfogadott nyolc pontos
állásfoglalást.


Kósa Attila, Dolóczki István
és Bálint Zsuzsa, a Kölcsey Ferenc
Fõgimnázium
szülõbizottságának
megbizottjaiként nyilatkoztak a sajtónak
tegnap délelõtt. Szerda
délután volt a
szülõbizottság gyûlése,
a megbeszélések után a
fõgimnázium épületgondjaival
kapcsolatos nyolc pontos
állásfoglalást
egyöntetû szavazással
elfogadták. „Az elsõ két
pont igyekszik ennek a problémának a
méregfogát kihúzni olyan
értelemben, hogy a
szülõbizottság kijelenti, hogy a
református egyháznak az
épülethez való jogát a
törvény szellemében elismeri,
elfogadja. Tehát nem kérdõjelezi
meg senki azt, hogy a református
egyháznak ennek az épülethez
törvényes joga van. Második pedig
az, hogy a Református Gimnáziumnak a
törekvését, hogy az egyházi
ingatlanba visszataláljon, azt
természetesnek tartjuk és nem
kívánunk akadályokat
gördíteni ezen törekvések
elé” — fogalmazta meg Kósa
Attila.

Nem a szülõk dolga


Nem a szülõbizottság dolga, hogy
megoldást találjanak, szerintük a
további ötleteléssel további
indulatokat szítanának. A
református egyházat arra kérik,
hogy a a problémák iránt
türelemmel és megértéssel
viseltessenek, és az egyház és az
RMDSZ vezetõségét kérik,
hogy a közelgõ EP választások
kapcsán született megegyezés
mintájára — a
Markó–Tõkés
egyezségre céloznak — egyezzenek
meg a fõgimnázium
épületgondjairól is. A
szülõk Ilyés Gyula
polgármesternek, Csehi Árpád
megyei tanácselnöknek, Markó
Béla RMDSZ-elnöknek és
Tõkés Lászlónak, a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
püspökének, illetve
EP-képviselõnek küldték el a
fogalmazványt.

Aláírásgyûjtés


Emellett
aláírásgyûjtés is
szóba került, amit a Kölcsey Ferenc
Fõgimnázium tanári kara
kezdeményezett, amiben annyit kérnek az
aláíróktól, hogy
támogassák azt a törekvést,
hogy az épületgondok
megoldására optimális
lehetõség legyen. Elmondásuk
szerint nem a diákok gyûjtik az
aláírásokat.

Csuka Tímea


 

A szülőbizottság
állásfoglalása
letölthető:


 allasfoglalas
[.pdf – 13KB]


 

Kapcsolódó linkek:


• 
Tovább zajlanak a tárgyalások a
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
ingatlanának ügyében


• 
Ennél többet nem adhattunk


• 
Maradni akar a Főgimnázium


• 
Költözik a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium?


• 
Vészharang kondul a Kölcsey
felett


• 
Költözés, de csak egyszerre


• 
Hova vigyük a Kölcseyt?


• 
Megoszlanak a vélemények


• 
Megszólalnak a kölcseys
tanárok


• 
Megbeszélés a Kölcsey
Főgimnázium
épületvisszaadási
ügyében