Törvénytelen az átalányadó?

Törvénytelen az átalányadó?

Szatmár megye – Az
adótörvénykönyv
adózás rendjének
módosításairól
szóló előírásait szegi meg
a kormány azon határozata, mely május
elsejétől bevezetné az
átalányadót, a veszteséges
cégeknek is.


Négy nemzetközi gazdasági
elemző cég románai irodája
közös memorandumban emlékeztet arra,
hogy az adótörvénykönyv
kifejezetten tiltja, hogy az adórendszer
módosítása a folyó
pénzügyi évben lépjen
életbe. A 2003/571-es számú
törvény az adózás
stabilitásának megtartása miatt
rendelkezik úgy, hogy a
módosítások csak a
következő pénzügyi
évtől lehessenek hatályosak,
másfelől visszamenőleges
hatállyal nem hozhatják
hátrányos helyzetbe sem a magán,
sem a jogi személyeket. A jogszabály 4.
bekezdése kimondja: a
törvénykönyvet csak újabb
törvénnyel lehet módosítani
vagy kiegészíteni, melyet legalább
hat hónappal a tervezet hatályba
lépése előtt elő kell
elkészíteni. A négy elemző
cég közös
összeállítása ebből azt
a következtetést vonja le, hogy az
átalányadó legkorábban
2010. január 1-től léphetne
életbe.

Sokan tönkremennek


Mintegy 40 ezer kisvállalkozás mehet
tönkre az átalányadó
május elsejei bevezetésével,
állítják a
vállalkozók és a
munkáltatók érdekvédelmi
szervezetei. Az átalányadó
elfogafadásával ugyanis a
vállalatok a 16%-os nyereségadón
felül be kell fizessék azt a
minimális összeget, mely a forgalmuk
alapján besorolt sávban van
előírva. Így tehát egyes
cégeknek az eddigiek mellett egy újabb
adót kell befizetniük: ez a
minimális 2200 lejes adó akkor is
kifizetendő, ha a cég üzleti forgalma
nulla. A forgalom függvényében pedig
lépcsőzetesen nő az adó
összege is. Az átalányadó
leginkább azokat a kis cégeket
érinti, melyek épp csak az alkalmazottak
fizetéseit tudják fedezni az
árrésből, minimális profitot
termelnek vagy pedig veszteségesek. Amennyiben a
cég által fizetett profitadó,
illetve kisvállalkozásoknál a
forgalmi adó kevesebb mint az
átalányadó összege, azoknak
csak az utóbbit kell kifizetni. Gheorghe Pogea
pénzügyminiszter szerint az
átalányadó
bevezetésével az volt a cél, hogy
biztos és kiszámítható
jövedelmet garantáljanak az állami
költségvetés számára.
Pogea ismét elmondta, hogy a hivatalos adatok
szerint 2007-2008-ban a Romániában
bejegyzett 617 000 cég közül 242 000
volt veszteséges.

Meg lehet kerülni az
átalányadót?


A válasz, igen, ha a válság okozta
bevételcsökkentés miatt rossz
helyzetbe került cégek nem
működőnek
nyilváníttatják magukat.
Amíg nem lépnek újra
működésbe, természetesen nem
kell átalányadót fizetniük.
Ennek az a hátránya, hogy így a
vállalat nem számlázhat,
semmiféle tevékenységet nem
folytathat, és iratait nem fogadja el az
adóhivatal. Az újonnan bejegyzett
cégeknek sem kell megfizetniük az új
adót, s mentesülnek az egyéni
vállalkozók is.


„Az átalányadó nem fogja
tönkretenni a kisvállalkozásokat,
hisz a plusz adó mellett a Boc-kormány
egyszerűsíti az adózást,
csökkentve a 479 adójellegű
illeték számát.” Gheorghe Pogea