Történelmi jelentőségű záróünnepség Várad Réten

Bihar megye – Az Egyetemes imahét utolsó napján, vasárnap a Nagyvárad Réti Református Templomban megtartott istentisztelet végén ezideig egyedülállóan református és baptista lelkipásztorok közösen osztottak Úrvacsorát.

A Nagyvárad Réti Református Templom zsúfolásig megtelt vasárnap. Meghívott igehírdető ezúttal Kovács Gyula a nagyváradi 1-es számú Magyar Baptista Gyülekezet lelkipásztora, a Magyar Baptista Szövetség alelnöke volt. Agendát mondott és az úrvacsoraosztásnál is segédkezett főtiszteletű Csüry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megbízott püspöke.

A gyülekezetet házigazdaként Pálfi József parókus lelkész köszöntötte. Elmondta, hogy ez lesz az Egyetemes imahét záró istentisztelete. Az idei év  a Biblia éve. Csatlakozzunk a Magyar Ökumenikus Egyházak felhívásához: ajándékozzunk minden olyan ismerősünknek egy Bibliát, akinek még nincs. Az istentisztelet alatt fellépett a református Sztárai Mihály énekkar Márkus Zoltán karvezető dirigálásával. A baptista lekipásztor igeghírdetését követően pedig az 1-es számú Magyar Baptista Gyülekezet ének és zenekara adott elő több éneket Bokor Barna vezényletével. Ezt követően úrvacsoraosztás következett, mely történelmi jelentőségű esemémnynek is tekinthető, hiszen a baptista lekipásztor együtt osztotta az Úrvacsorát a Pálfi József református lekésszel és főtiszteletű Csűry István református püspökkel. Református és baptista hívek, talán ötszáznál is többen, közösen vettek Úrvacsorát.

Végül Pálfi József megköszönte a Nagyváradi Gyülekezetek Szöbvetségének a hozzájárulást az egész heti sikeres imahéthez. A 17 órától 19 óráig tartó istentisztelet a Magyar Himnusz eléneklésével zárult.

 

Albert Ferenc