Történelmi egyházaink fontosságáról

Történelmi egyházaink fontosságáról
Nagyvárad – Péntek délután a váradi nőszövetségek tagjai a csillagvárosi református templomban tartották idei első imaláncalkalmukat. Ráksi Lajos várad-réti segédlelkész tartott előadást a kereszténységről.

A szervezők nevében Vinczéné Pálfi Judit csillagvárosi lelkésznő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) előadótanácsosa köszöntötte a nőtestvéreket. Arra hívta fel a figyelmet: azért választotta témául a keresztény történelmi egyházak múltját, jelenét és jövőjét, valamint fontosságát a 21. században, mert az advent, illetve a karácsony elmúltával sok olyan hír látott napvilágot, melyet református lelkipásztorként nem szívesen fogad. Ő ugyanis azt szereti, ha valaki egy bizonyos egyházba születik és nevelkedik, akkor maradjon is abban, élete végéig. Ha ugyanis már irányba kezd elindulni, mert érdekesnek tünik neki, akkor csak üres keresővé válik, mert Isten nem véletlenül hozott minket a világba egy adott családba, illetve gyülekezetbe.

Ráksi Lajos várad-réti segédlelkész a kereszténység történetéről szóló előadásásában felvázolta azt a folyamatot, mely lezajlott attól kezdve, hogy 3 ezres lélekszámmal megalakult az első gyülekezet, egészen napjainkig, amikor már 2,1 milliárd keresztény van a Földön. Többek közt beszélt az őskeresztények életéről, a szerepek (tisztségek) szétválasztásáról, a keresztényüldözésekről, a mártírokról, akik életük árán is kitartottak a hitük mellett, valamint arról is, amikor a kereszténységet államvallássá nyilvánították a Római Birodalomban.

Szekták és tévhitek

Az expozéban szó esett a pápaság koráról, a reformációról és az ellenreformációról, a felvilágosodás koráról, a liberalizmusról, az ateizmusról és a kommunizmusról is, majd napjaink gazdasági-erkölcsi válságáról, amikor különböző szekták és tévtanítók próbálnak megvezetni bennünket. A tiszteletes tanácsot nyújtott arra vonatkozóan, hogy miként lehet védekezni ezek ellen. Az értekezés utolsó harmadában a Hit Gyülekezetével, a Jehova tanúival és a mormonokkal kapcsolatos információk hangzottak el.

Az érdekes előadás után Vinczéné Pálfi Judit tartott rövid áhítatot- melyben az imádkozás fontosságát emelte ki-, majd szeretetvendégséggel zárult az együttlét.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: , , ,