Tömegsír a templom alatt?

Tömegsír a templom alatt?

A Nagyvárad központjában
található Szent László
római katolikus templom érdekes titkokat
őriz a múltból, ugyanis felhalmazott
csontokat találtak a templom alatti kripta
elfalazott részében.


Egyelőre nem lehet tudni, hogy hogyan
kerülhettek a csontok a Szent
László
templom alatti
kripták elfalazott részébe. A
templom 2007-es tatarozási munkálatainak
végzése közben bontották meg
ezt a falat, ekkor vették észre a
csontokat a kripták kereszt alakú
folyosójának alulsó
felében. Azóta nem került a
nyilvánosság elé, mivel nem
kívánták feltárni azokat.
Nincs tervbe véve, legalábbis
én nem vettem tervbe a sírok
feltárását, nem akarom megbontani
ugyanis a templom lelki
harmóniáját, spirituális
erejét
” – árulta el
Lőrincz Ottó
kanonok-plébános. A csontok
odakerülésének
körülményeiről csak
találgatni lehet. Régebben a templomok
köré temetkeztek is, de arról
nincsenek írásos feljegyzések,
hogy a Szent László templom
környékén temető lett volna,
tette hozzá Lőrincz Ottó.
Továbbá arra sincs magyarázat,
hogy hogyan lehetséges, hogy a kriptában
vannak olyan feliratok, amelyek régebbiek a
templom építésének
événél. Köztudott, hogy az
újjáépített Barátok
templomának régi
kriptájában is találtak
hasonló, nagy számban felhalmozott
csontokat, ezek odakerülésének
körülménye szintén a mai napig
tisztázatlan.

Mészáros Tímea