Több zöldövezetet kell biztosítani a lakosságnak

Bihar megye - A Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökség és a Prefektúra értesítette a Megyei Tanácsot és az összes Bihar megyi polgármesteri hivatalt, hogy milyen feladat hárul rájuk a belterületeken való zöldövezet kialakítása terén.

A 2005/114-es környezetvédelmi törvényt nemrég módosították a 2007/114-es sürgősségi kormányrendelettel, eleget téve ezzel az európauniós elvárásoknak. A módosítás értelmében a város belterületén már meglévő parkok, zöldterületek rendeltetésének megváltoztatása tilos, bármilyen tulajdonban is legyen az. E területek rendeltetésének megváltoztatását célzó, előzetesen már kiadott engedélyek is semmisnek tekinthetők. A törvény betartásán a helyhatóságok kötelesek őrködni. A helyi közigazgatási szervek 2010 december 31-éig kötelesek a telepüélések belterületén lakosonként minimum 20 négyzetméter zöldterületet biztosítani, 2013 december 31-éig pedig minimum 26 négyzetmétert.

A helyi közigazgatási szervek kötelesek a törvény hatálbaléptétől számított 90 napon belül programot készíteni, melyben feltüntetik az előírt nagyságú zöldterület kialakításának egyes fázisait, a határidők pontos feltüntetésével. A fentebbiek be nem tartása kihágásnak számít és büntetik.

A törvény megjelenésével a Bihar megyei Környezetvédelmi Ügynökség kérte az összes Bihar megyei polgármesteri hivatalokat, hogy 2008 január 14-éig készítsék el a programot a határidők feltüntetésével és biztosítsanak területet a lakosonkénti minimum 20 négyzetméteres park kialakítására 2010-ig, illetve a fejenkénti 26 négztméres zöldterült biztosításra 2013-ig. A programban kötelező módon szerepelnie kell a terület azonosító adatának és jóvá kell hagynia a helyi tanácsnak. A programot jövő év január 18-áig kell leadni a Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökségen.