Több iskolapszichológusra lenne szükség

Szatmár megye pedagógusai is éltek a lehetőséggel és javaslataikat, valamint észrevételeiket írták meg a tanügyi törvénnyel kapcsolatban.

A pedagógusok szerdáig adhatták le javaslataikat és észrevételeiket a tanügyi törvénytervezettel kapcsolatban, mely javaslatcsomagot a megyei tanfelügyelőség továbbított a szaktárca számára. Kérdésünkre KónyaLászló főtanfelügyelő–helyettes elmondta, a megye tanárainak javaslatai között szerepelt az is, miszerint a VIII. osztályból IX. osztályba való átiratkozás során egy bizonyos szelekciós szintre lenne szükség annak érdekében, hogy ne minden tanuló jelentkezhessen automatikusan elméleti líceumokba. A főtanfelügyelő–helyettes hozzátette, az elmúlt években nagyban csökkent a szakközépiskolákba iratkozó diákok száma, ezáltal rövidesen csökken az említett intézményekben végző fiatalok aránya is, annak ellenére, hogy a munkaerőpiacon döntő többségben szakmunkásokat és technikusokat keresnek.
Egy másik pedagógus hasonló problémt vetett fel, miszerint az utóbbi időben sok fiatal a csökkentett óraszámú oktatást részesíti előnyben, ami a tanulás kárára megy — nem sajátítják el kellőképpen a tananyagot, ami az érettségi eredményeiken is megmutatkozik —, valamint ezáltal az esti tagozaton tanulók száma is csökkent. A javaslat szerint a csökkentett óraszámú oktatást csak a felnőttek számára tegyék lehetővé, míg a fiataloknak, ha nincs más mód, akkor legalább az esti tagozatot tegyék kötelezővé.
Ugyancsak most került előtérbe az a probléma, ami az utóbbi időben egyre nagyobb „teret hódít”: megnőtt a tanulási képességben problémás gyermekek száma — folytatta Kónya. Elmondta, sok diák nagyobb alapismerethiánnyal kezdi meg középiskolai tanulmányait. Ezzel a problémával kapcsolatban a pedagógusok javaslata, hogy a tanügyi törvény szabályozza, hogy az említett problémával — az elolvasott szöveget vagy nem értik, vagy nem tudják saját szavaikkal elmondani mit is olvastak, valamint az olvasottak lényegét nem tudják összefoglalni — küzdő gyermekek számára egy adaptált programot lehessen létrehozni, aminek alapján mérnék fel a diákok tudását és adnának számukra osztályzatokat. A javaslatban továbbá szerepel az is, hogy több iskolában lenne szükség pszichológusokra, ám a nagyobb baj, hogy a tanulási kényszer nagyon kicsi ezen tanulókban — tette hozzá Kónya, aki elmondta a tanügyi törvényben több előnyös kitétel is van a magyar oktatás számára.