Több ezer romát írattak be

Egy civil társadalmi projekt keretében több mint 2300 romát írattak be valamiyen hazai tanintézménybe.

Körülbelül kétezer roma gyereket írattak be középiskolába, 236-ot pedig egyetemre, és 500 gyereknek képzést tartottak az első osztályba való beírás céljából. Az akció, melyet a Romani Criss Alapítvány kezdeményezdeményezte, 2006-2008 között lezajlott, „Minőség és egyenlőség az oktatásban” elnevezésű projekt keretében.

A projekt 19 megyében zajlott, ahol információs és tanácsadó irodákat hoztak létre a szülők és fiatal romák számára. Így a projekt időtartama alatt több mint 10000 gyerek és szülő részesült tanácsadásban. A hátrányos helyzetű közösségekben nyári óvodát szerveztek az iskoláskorú gyermekek számára, akik első osztályba mentek, anélkül, hogy azelőtt óvodába jártak volna. 21 ilyen óvodát szerveztek.