Szűz Mária szolgáló szeretete

Szűz Mária szolgáló szeretete
Nagyvárad- Február 11-én, azaz Szűz Mária lourdes-i jelenésének ünnepén, a Betegek Világnapján a Szent László plébániatemplomban a betegek kenetében részesülhettek az egyházmegye rászoruló hívei.

Szent Jakab apostol levele 5. fejezetének 14. versében ugyanis azt írja: „Beteg valamelyiketek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja”. A hétfő délután a várad-újvárosi Szent László plébániatemplomban zajlott ünnepi szentmise részét képezte annak az idén újjáélesztett hagyománynak és fogadalomtételnek, miszerint a farsang utolsó három napján szentségimádásokat, illetve lelkigyakorlatokat tartanak hálaadásul és engesztelésül azért, hogy a török uralom alóli felszabadulást követően 1693-ban újraalakulhatott a váradi latin szertartású székeskáptalan.

A szentségimádások megszervezéséről a vincés- és a ferences nővérek, illetve a Szent Pál közösség és a Mária Légió tagjai gondoskodtak, a szentmisét pedig bemutatta, illetve elmélkedéseivel a jelenlevőket buzdította Exc. Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök. Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. A vendégszónok prédikációjában azt emelte ki: Mária Isten hűséges szolgáló leánya volt, aki szenvedései és nehézségei közepette is mindig igent mondott az Úrnak, és ez az igenlés egy életre szólt attól kezdve, hogy Gábor arkangyal elmondta neki Istennek a vele kapcsolatos tervét. Mindig hűséges tudott maradni, még a keresztfa mellett is ott volt János apostollal együtt. A haldokló Krisztus nekünk ajándékozta őt, mint mindannyiunk édesanyját, mert tudta, hogy az e világon élő embernek szüksége van olyan patrónára, akitől tanulni tud, és akihez segítségért fordulhat, hogy közbenjárjon érte.

Az igazi szenvedés

Ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni a nehézségekkel, meg kell nézzük Mária életét, hogy lássuk, mi az igazi szenvedés, melynek mi csak a részecskéjét kapjuk. Minden szenvedés egy-egy próba, felkészítés az örök életre azok számára, akik hajlandóak bűnbánatot tartani, és változtatni életükön annak érdekében, hogy jutalmuk az üdvösség legyen- hangsúlyozta a nyugalmazott főpásztor.

A homília után a betegek kenetében részesültek az egyházmegye hívei, melyet megelőzően Pék Sándor esperes-plébános elmagyarázta, miért szükséges ezen szentség felvételéhez, hogy a jelentkezők korábban felkészítőn vegyenek részt a saját plébániájukon, és a tisztelendőjük által kiállított igazolással rendelkezzenek. Az ünnepi szentmise Exc. Böcskei László váradi megyés püspök köszönetnyilvánításaival zárult.

Ciucur Losonczi Antonius