Szüreti mulatság volt Hegyközszáldobágyon

Szüreti mulatság volt Hegyközszáldobágyon
Száldobágyon a település kultúrházában gyülekeztek a szombaton a fiatalok, hogy a település eme ünnepi alkalmával résztvegyenek a hagyományos istentiszteleten, majd elinduljanak a környékbeli településekre, hogy az esti szüreti bálba hivogassák a mulatni vágyókat.

A kultúrházban az utolsó próbák zajlottak, a magyar népviseletbe öltözött fiatalok, még egyszer-kétszer megismételték a bemutatásra kerülő táncukat és indultak a református templomban, hogy a hagyomány szerint a lelkipásztor áldásával induljanak hivogató útjukra. A délelőtti templomi szertartáson – kellemes meglepetésként – jelen volt Somogyi Lajos Hegyközpályi község polgármestere és Szebeni Sándor alpolgármester (Száldobágy közigazgatásilag Pályihoz tartozik), akik nemcsak az utolsó próbákra, de az istentiszteletre is elkísérték a fiatalokat.

Istentisztelet

A templomban Kelemen István református lelkipásztor hirdette Isten igéjét. Prédikációjának alagpondolatát a Zsoltárok Könyve 90. versébnek 17. részét választotta: „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” –, szólt Isten igéje. Prédikációjában többek között beszélt arról, hogy hálát kell adjunk az Istenek, hogy szabadon ünnepelhettünk ezen az örömteli napon. Majd a fiatalokhoz fordulva mondta: „Jó az, hogy itt vagytok az Isten házában, régebben is úgy tartották az emberek, hogy minden ilyen jellegű rendezvény az Isten házából induljon el”. Majd kérte, hogy: „legyen velünk Isten jó indulata, hogy a mi ünnepünk is jó legyen”, majd Isten áldását kérte hivogató útjukra és az esti mulatságra.

A két testvér

A templomozás után sikerül szót váltanom Úr Szebeni Emőkével és Úr Szebeni Anitával a szüreti mulatság két szervezőjével, ők voltak azok, akik a magyar néptáncot betanították a fiataloknak, akik mindent elkövettek annak érdekében, hogy a szüreti mulatság, a hivogatás a legnagyobb rendben történjen. Elmondták, hogy a szüreti bálra való felkészülést még augusztusban elkezdték, a táncosok között találhatóak mind a kisebb, mind a nagyobb korosztály képviselői. „Amióta a táncpróbákat elkezdtük azóta szinte minden este próbáltunk, hogy amit előadunk hivogató utunkon és a kultúrházban azt minden csapat tag jól megtanulja” – mondták. Azt is megtudtam, hogy összesen tíz pár van, akik vállalták a szereplést, a táncolást köztük kisebb korosztályúak is vannak, akik boldogan vettek részt a mindennapi próbán így készülve a nagy eseményre. A faluban volnának még fiatalok, akik jelentkezhettek volna a csapatba, de valamilyen okból nem tudták vállalni a szereplést, hangzott el. A tánccsoportot hivogató útjukra elkisérte egy kisdobos is, Oláh Sándor személyében.

Szüreti bál

A hivogatást Hegyközpályiba kezdték, utána átmentek Hegyközújlakra, majd visszajöttek Száldobágyra, ahol a település minden utcáját bejárták, több helyen is táncoltak. Innen felmentek a Száldobágyi hegyre, a szüreti bálra hivni az ottaniakat is. A szüreti bál este 9-kor kezdődött. Az esti mulatságon a színpadról Somogyi Lajos polgármester és Szebeni Sándor alpolgármester is köszöntötte a rendezvény résztvevőit. A talpalávalót a bálban a Koktél zenekar biztosította.

Dérer Ferenc