Szüreti mulatság volt Biharon

Szüreti mulatság volt Biharon
Kitűnő időjárás fogadta szombaton Bihar községben szervezet hagyományos szüreti mulatság résztvevőit, akik a délelőtti órákban istentiszteleten vettek részt a helyi református templomban.

Régi hagyomány Biharon, hogy a fiatal táncosok, a rendezvény szervezői, elöljárók Isten áldásával indulnak el a táncos- zenés hívogatásra, az esti mulatságra hívni a helybeli lakosok, no meg a szomszéd településeken élőket is. A református templomban tartott egyházi szertartáson Isten igéjét Szabó Zsolt biharfélegyházi vendég lelkipásztor hirdette. A templompadok soraiban, összesen 64 bihari fiatal foglalt helyet, azok akik vállalták hogy mint hívogató/néptáncosok részt vesznek ezen a szüreti mulatságon. A fiatalok a Művelődési Házból, szépen felvonulva a község főutcáján érkeztek a református templomba, a község vezetői Nagy Gizella polgármester és Szilágyi Zoltán társaságában, de köztük volt Barczag Katalin a helyi RMDSZ elnöke, akinek irányításával két hónapig készültek a fiatalok erre a napra. Jelen volt a református egyházközség főgondnoka Darabont Sándor vállalkozó, a rendezvény egy másik fő támogatója
A református templomban tartott hálaadó istentiszteleten, a Biharfélegyházai Református Egyházközség lekipásztora Szabó Zsolt prédikációjának alapgondolatát a Máté írása szerinti szent evangélium, 21.ik fejezet 28- 31 verseiből választotta: „De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz monda: Eredj fiam, munkáljál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén, monda: nem megyek; de azután meggondolta magát, elméne. A másikhoz is odamenvén, hasonlóképpen szóla: Az pedig felelvén, monda: Én elmegyek uram, de nem méne el. E kettő közül melyik teljesítette atya akaratát? (…) szólt többek között Isten igéje. A tiszteletes prédikációjában többek között beszélt arról, hogy a szüreti mulatságnak, nagy hagyománya van az egész magyarság életében. Őseink szőlőt ültettek, melyet be is takarítottak, szüreteltek és ez egy ünnepet is jelentett számukra. Ahhoz, hogy a református templomunkban magyar népviseleti ruhákban jelentettek meg, ehhez kellett egy ünnepi alkalom, a szüret. Majd Isten áldását kérte a bihari szüreti mulatságra.
A egyházi alkalom után, a harminckét táncospár tagjai a templom előtti téren, népes közönség előtt mutatták be a szüreti mulatsághoz elsajátított néptáncukat. Majd a hivogató menet a Koktél Zenekar kíséretében indult el a községi Művelődési Házhoz, ahol találkoztak, a későbben őket kisérő lovasokkal, és a fogatokkal. Ezt követően szekerekre felülve és a hátas lovasokkal az élen indultak el, Bihar község utcáin, az esti mulatságra hívogatva a helybelieket, de a községhez tartozó Hegyközkovácsiba is ellátogattak.
A szüreti mulatság egyik fő támogatója Nagy Gizella polgármester elmondta, hogy a 32 pár fiatal, akik magyar népviseletben járják be a község utcáit, majd az esti bálon és a település több pontján is megállva mutatték be táncukat a helyi Gáspár András iskola diákjai, de vannak köztük középiskolások is, akik Nagyváradon tanulnak, de helyi lakosok. A szüreti mulatságon bemutatott táncok betanítása Barczag Katalin helyi RMDSZ elnök asszony munkáját dicséri, aki felkészítette őket a tánclépések elsajátításához.
A polgármester arról is tájékoztatott, hogy nagy gondot jelentett lovasfogatokat találni, melyre a fiatalok felülve indultak útnak hívogatni. Az egyik helybeli gazdához Rostás Imre bácsihoz, akihez bekopogtam, mondta, hogy „talán nem gondolod, hogy én 80 évesen fogom a fogatot vezetni”, – amikor mondtam, hogy lenne, aki ezt megtegye, minden további nélkül felajánlotta a fogatát. Igy sikerült szerezni 8 fogatot és 5 lovast, akik lóháton indultak el a menet elején a hívogatókkal.
A szüreti bálon a Koktél Zenekar muzsikált és bálozók reggel öt óráig ropták a táncot a szépen rendbe tett Művelődési Házban.

Dérer Ferenc