Szülőföldön magyarul program: lehet pályázni

Szülőföldön magyarul program: lehet pályázni
Január 15-től lehet igényelni a támogatásokat a Szülőföldön magyarul-program legújabb, a 2015–2016-os tanévre kiírt pályázatának keretében, a határidő február 29-e. Idén is 17.200 forintnak megfelelő lejben részesülhetnek az igénylők.

A Bihari Naplónak nyilatkozó Soós Sándor, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Bihar megyei vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az idén hamarabb lehet igényelni, a határidő pedig február 29-e bezárólag, vagyis a postai bélyegzőn ez a legutolsó dátum, mellyel még elfogadnak pályázatokat. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Szülőföldön magyarul című program célja továbbra is a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása, formája pedig vissza nem térítendő támogatás. Erre jogosultak azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2015/2016-os tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, illetve azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1997. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják. Egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban: azok a tanulók, akik az 1997. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Romániában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek; vagy fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat; vagy opcionális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, amelyet az oktatási intézmény választható tantárgyként biztosít; az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben folytat magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesül; az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő- részben vagy egészben magyar nyelvű- oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben.
Nem jogosultak az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2015/2016. tanév első félévében, több mint 50 igazolatlan órát hiányzott; az a fakultatív, vagy opcionális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2015/2016. tanév első félévében, a magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott; az az igénylő, aki az igénylést (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat; azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki; az a sajátos nevelési igényeinek megfelelő oktatásban résztvevő kiskorú, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait; az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait; valamint az a hallgató, aki nem az adott államban működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

Igénylési feltételek

Szükséges megfelelően kitöltött adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően), valamint kötelezően csatolandó mellékletek: az igénylő szülő, illetve törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. A személyazonosító okiratnak az igénylés beadásának pillanatában érvényesnek kell lennie. Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg az igénylő szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell a következő dokumentumok valamelyikének fénymásolatát: válásról szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági döntés; a tanuló(k)/óvodás(ok) születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonosító okiratának fénymásolata; a tanuló(k)/óvodás(ok) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2015/2016-os tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2015/2016-os tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolásokat nem fogadnak el!
Az igénylést jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott küldeményként 1 eredeti példányban, zárt borítékban az alábbi címre: U.C.D.M.R. – RMPSZ„Szülőföldön magyarul” – Pályázati Iroda, 530300 Miercurea Ciuc/Csíkszereda, OFICIUL POŞTAL nr. 1 sz. POSTAHIVATAL, C.P. nr. 19 sz. Pf. Jud. Harghita / Hargita megye. Adatlapot, válaszborítékot és az Útmutatót tartalmazó igénylési csomagokat át lehet venni a gyerek által látogatott oktatási intézményben (óvodában/iskolában), a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Területi Oktatási Központjai irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról.
Bihar megyében az idei tanévben 17.778 magyarul tanuló óvodás vagy diák jogosult a támogatásra. Soós Sándor elmondása szerint 16.000 borítékot kaptak, a különbség onnan adódik, hogy egy család egyet kap, akkor is, ha több gyermek van. Már felvette a kapcsolatot az iskolákkal, illetve ezekben a napokban foglalkozik ezzel, de nála is lehet érdeklődni a 0742/695231-es telefonszámon. Megjegyezte: a pályázati okmányoknál egyszeri hiánypótlást meglehet ejteni, amennyiben nem teljes a dokumentáció.

Ciucur Losonczi Antonius