Születések bejegyzése

Születések bejegyzése
A születések bejegyzésével kapcsolatos szabályokat tudatja közleményében a Bihar megyei Lakossági Nyilvántartó.

A gyermekek születését rendszerint harminc nap alatt kell bejegyeztetni, talált gyermek esetén a bejegyzés időszaka szintén harminc nap, a gyermek megtalálásától kezdődően. Azon gyermekek esetében, akiket édesanyjuk otthagyott a kórházban, a születést az elhagyásról szóló jegyzőkönyv kiállításától számított harminc napon belül kell bejegyeztetni. Ha a gyermek a születését követő harminc napon belül elhunyt, az elhalálozástól számított huszonnégy órán belül, ha pedig a gyermek halva született, három nap alatt.

Szükséges dokumentumok

Akik bejegyeztethetik a gyermeket: bármelyik szülő, az orvos, az a személy, aki jelen volt a születéskor, a szociális munkás, vagy az adott egészségügyi intézmény szociális jellegű tevékenységek elvégzésével megbízott alkalmazottja, illetve bárki, aki tud a gyermek születéséről.

A szükséges dokumentumok: születést konstatáló orvosi bizonyítvány; az anya személyazonossági okirata, illetve a születést bejegyeztető személyé, amennyiben nem az anya teszi ezt meg; a gyermek szüleinek házassági bizonyítványa (eredeti és fénymásolat); mindkét szülő által aláírt nyilatkozat a gyermek nevéről, amennyiben a szülők családneve különbözik; a lakossági nyilvántartó tisztviselője előtt tett nyilatkozat a gyermek elismeréséről, a házasságon kívül született gyermekek esetében, melyből kiderül a gyermek családneve is, az édesanya jóváhagyásával; a nyilatkozatot közjegyző előtt is meg lehet tenni, amennyiben annak a szülőnek, aki elismeri, hogy a gyermek az övé, máshol van a lakhelye, mint ahol a gyermek születését bejegyzik; a gyermek lakhelyére vonatkozó nyilatkozat, amennyiben a szülők lakhelye különbözik; a szülők akarata szerint a szülők, valamint a gyermek nemzetiségére vonatkozó nyilatkozat.