Szükség van az imaheti közös szolgálatokra

Szükség van az imaheti közös szolgálatokra
Bihar megye – A téli időszakban szokásos imahetek során előbb a székelyhídi reformátusok “küldöttsége” látogatott Élesdre, majd két hétre rá a Sebes Körös menti város lelkésze és kórusa viszonozta a vendégeskedést.

 

 

A Élesden tartott egyetemes imahét keretében január 29-én, vasárnap Székelyhíd református lelkésze, Rákosi Jenő érmelléki esperes volt az igehirdető a Sebes Körös menti város református templomában. A lelkész Márk evangéliumából vett ige – “Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért” – alapján beszélt egyebek mellett arról, hogy mennyire szükség van arra, hogy változzon a világ, és a jó irányba történő változásban a hívő ember kell jó példával elől járjon, a templom falain kívül is.

 

A látogatás viszonzása

 

A házigazdák meghívásának a lelkész vezetésével mintegy 30 tagú székelyhídi delegáció tett eleget, melynek részesei voltak a gyülekezeti kórus (a férfi- és a női kórus egyaránt) tagjai, kik az igehirdetés után 5 énekszámmal és 5 vers előadással járultak hozzá az ünnepi eseményhez. Mint elhangzott, a korábbi kétszólamú női kórus helyett már négy szólamban énekel a székelyhídi gyülekezeti kórus. A korábbi házigazdák az elmúlt vasárnap, a Székelyhídon tartott imahét záró istentiszteletére voltak hivatalosak, és az élesdiek is hasonló, 30 fős küldöttséggel érkeztek az Érmellékre. Dénes István Lukács élesdi lelkipásztor a Jelenések könyvéből idézett: “Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek”.

 

Közös ebéd

 

Az egyházkerületi generális direktor egyebek mellett kifejtette, hogy ahogyan Krisztus győzött a bűn és a halál felett, úgy az ő segítségével mi is sok minden felett győzhetünk, például a közöny, a kishitűség, a bűn, a gyász fölé kerekedhetünk. Ehhez azonban arra van szükség, hogy életünk Krisztus szerintivé változzon, és ebben segíthet az idei imahét is. A szószéki szolgálatot Rákosi Jenő köszönte meg, majd az élesdi kórus énekszámai és szavalatai következtek. Az istentisztelet után a vendégek és a házigazdák, beleértve mindkét gyülekezet kórusait is, a templom melletti Ifjúsági Központban együtt ebédeltek. Az együttlét nagyon kellemes volt, az ilyen jellegű szolgálatokra, találkozásokra nagyon nagy szükség van, állapították meg a lelkészek.

Rencz Csaba

Címkék: ,