Szükség van a szülők, diákok és tanárok összefogására

Szükség van a szülők, diákok és tanárok összefogására
Hétfőn délelőtt ünnepi istentisztelet keretei között nyitották meg a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium idei tanévét a nagyvárad-olaszi református templomban.

Az istentisztelet 10 órakor kezdődött, még ezelőtt, 9 órai kezdettel, osztályfőnöki órákat tartottak az osztályokban. A templomban elsőként Szakács Zoltán iskolalelkész köszöntötte a régi és új diákokat, tanárokat, szülőket és családtagokat, majd névsor szerint üdvözölte az előkészítő osztályos gyermekeket, akiket a már nagyobb diákok kézen fogva kísértek első évnyitójukra, tanítónőjük Soós Orsolya. A megnyitót Dénes István Lukács bihari esperes folytatta, akinek prédikációja a bölcsesség eszméje köré épült: ,,Az Istentől jövő bölcsesség arra tanít, hogy nem szabad kételkedni.” Hozzátette, hogy az iskolás diákok számára talán ez nehezen érthető, de arra kell gondolni, hogy nem szabad kételkedni abban, hogy amit megtanítanak nekik az hasznos lehet-e, hiszen minden tudás, amit a szülők és a tanárok adnak át csakis a hasznukra válhat. Emellett a szülőkhöz is szólt, miszerint, amit a tanárok tanítanak az nem felesleges, illetve, hogy a szülők példája a legfontosabb egy gyermek életében. Az esperes hangsúlyozta : a becsületesség is nagyon fontos, hiszen az a diák, aki megtanulja amit kell, és elvégzi a feladatait máris becsületes, hozzátette: ,,Az, akinek tiszta az élete, annak becsületes is az élete.” Az esperes az iskolában tanultak mellett Isten tanításairól is beszélt, illetve, hogy a tanulást ,,kezdjük mindig Istennel.” Ezt egy illusztrációs játékkal be is mutatta két kisdiák segítségével: a tananyagot a magvak szimboliztálták, Istent pedig egy kő. Ha először a magvakat öntjük át egyik üvegből a másikba, akkor már Istennek nem marad hely, de ha először a követ helyezzük el az üvegben, akkor mindennek marad elég hely. Majd Szakács Zoltán folytatta Füle Lajos – Magok című versének felolvasásával az ünnepséget, és Pap Klementina diák Reményik Sándor – Halotti beszéd a hulló leveleknek című versét szavalta el.

Összefogás

A prédikáció után Zsíros Anikó igazgatónő vette át a szót, aki Szentgyörgyi Albert szavait idézve kezdte a beszédét: ,,Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” Az igazgatónő elsőként az előkészítő osztályos diákokat köszöntötte és az újonnan érkezőket, és végül az egybegyűlteket. Az összefogás erejéről beszélt, arról, hogy szükség van a szülők, diákok és tanárok összefogására, ahhoz, hogy egy sikeres tanév elé lehessen nézni. Majd továbbra is Szentgyörgyi Albertet idézte: ,,„Az a sok adat, amit az ember fejébe belepréselnek, úgyis elpárolog… Ami megmarad, az a tudomány, vagy a művészet, vagy a szépség szeretete. A probléma megoldásának vágya, a tettrekészség, ezek az egyéni kvalitások fontosak.” Ezekkel a szavakkal fejezte be az idei tanévnyitó beszédét az igazgatónő, mellyel 370 diák számára nyitotta meg az iskola kapuit. Az ünnepséget a kilencedikesek fogadalomtételével zárták.

Ösztöndíjak

Mint minden évben, idén is a tanévnyitó ünnepségen osztották ki az ösztöndíjakat az arra érdemes 5. és 9. osztályos diákoknak. Az 5. osztályosok közül kilenc gyermek kapott ösztöndíjat, a 9. osztályosok közül pedig öt. Emellett díjaztak még egy diákot, aki egy versenyen kiemelkedő helyezést ért el.

Törő Enikő