Szűk a keret

A Nagyváradon működő, hivatalosan
elismert egyházak által az idei évre
tervezett programokra 600 ezer lejt
különített el a nagyváradi
költségvetés, melyet
csütörtökön fogadott el a helyi
tanács.


A felekezetekre külön lebontott összegek
nagyságrendjét az illető
felekezethez tartozók lélekszáma
alapján állapították
meg.  Eszerint az ortodox egyház kapja a
legtöbb pénzt saját programjaira,
egészen pontosan 354.540 lejt, ezt követi a
református egyház 98.700 lejjel,
míg a római-katólikus
egyház 68.220 lejt kap.


A pünkösdista egyház 27.780 lej
támogatást kap a várostól,
a baptista egyház pedig 21.780 lejt. A
görög-katolikus egyház a hatodik a
sorban 20.040 lejjel, majd a lutheránus
egyház következik 900 lejjel. Az
unitárius egyház 720 lejt, a zsidó
hitközség 540 lejt kap s
várostól, a többi felekezet pedig
összesen 6.780 lejre számíthat a
nagyváradi önkormányzattól.