Szóval, írással, és képekkel emlékeztek Micskén

Szóval, írással, és képekkel emlékeztek Micskén
Bihar megye – Debreceni vendégeket jártak a napokban a micskei iskolában: a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény küldöttsége és a helyi iskola diákjai közösen emlékezéztek meg az 1848-as magyar szabadságharcról.

A 17 fős debreceni és a házigazda diáksereg hét csoportba tömörülve készült a tudást és alkotó vágyat próbáló versenyre. Az 1848, Te csillag  nevet viselő vetélkedőt a micskei iskola igazgatónője, Hodgyai Edit  nyitotta meg. Köszöntötte a magyarországi küldöttség tagjait: Horváth Katalin  magyar-történelem szakos tanárt, ezen kör munkaközösségi-vezetőjét, Csákfalviné Veniger Ágnes  és Szabó Andrea  tanárokat valamint a diákokat. Beszédében utalt a múlt és jelen egymásra épülésére, és annak következményeire, közösségformáló erejét hangsúlyozta. A versenyt megelőző rövid verses előadás alatt hét csapat készülhetett arra, hogy bizonyítsa felkészültségét. Elsőként a Forradalmárok csapatának bemutatkozását pontozhatta a zsűri, őket követték ’48 örökösei. Harmadikként 1848 csillagai tűntek föl, utánuk pedig a Harcosok névre hallgató formáció következett. A már nevében is sokat mondó Debreceni Huszárokat, a Pilvax Kávéház csapata követte. Végül pedig a 4. osztályos Kelemen Hunor ötfős stábját prezentálta szóvívőjük.

Nemzeti kultúrkör

A csapatbemutatást követte a kokárda készítés  origami-technika alkalmazásával, majd megadott szavak felhasználásával kellett verset írni, a márciusi események felevenítéséből merítve ihletet. A tízórai szünet után villámkérdések sora, és képzőművészet következett: a vetélkedő első részében megírt verset kellett képi formába önteni. A kreativitást igénylő feladatokat olyan próbák egészítették ki, ahol a hangsúly a magyar nemzeti kultúrkör  ismeretében gyökeredzett. A csapatok szólisztikus vagy csoportos formában erdélyi dialektusok táncait mutattak be: szatmári verbunkot, mezőségi, ózdi illetve szilágysági táncokat. Voltak, akik zenei aláfestéssel, míg mások csapatuk hangerejére támaszkodtak. A csapatok népdal- illetve katonadal-tudásukat is bemutathatták, több népi hangszer  is előkerült: furulya, hegedű és doromb.

Kokárda-torta

Az első helyet a micskei Forradalmárok, másodikat a debreceni ’48 Örökösei, harmadikat megosztva másik két debreceni csapat, 1848 Csillagai és a Debreceni Huszárok csapatok foglalhatták el a képzeletbeli dobogón. Végül megérkezett a meglepetés, a hatalmas kokárda alakú torta. Elkészítését a helybéli Pálfi Mária Magdolna  szülő vállalta magára. A több napon keresztül készült sütemény végül kevesebb, mint egy óra alatt elfogyott. A debreceni küldöttség vezetője, Horváth Katalin tanárnő megköszönve a vendéglátást azt hangsúlyozta, milyen fontosak azok a kötelékek, amelyek nemcsak virtuálisan léteznek, és ezáltal lehetnek akár iskolapéldái is a határokat túllépő kapcsolatoknak.

 Szűcs György