Szoros adóügyi határidők 2008-ra

Románia – Az idei évre adóféleségenként különböző, pontos hartáridőket szabtak meg a jövedelembevallásra. Ezeket szigorúan be kell tartani.

A szabadúszóként, mezőgazdasági tevékenységből, szerzői jogból vagy bérbeadásból származó jövedelmeket január 31-éig kell bevallani, vagy le kell adni egy kérvényt az adóhivatalhoz a fentebb nevezett dátumig, hogy határozzák meg a reális nettó adózandó jövedelmet, mely aztán két évig lesz érvényes. Ugyancsak január 31-éig kell kérvényezni a meghatározott nettó öszeg utáni adózásról való lemondást is a fentebbi kategóriák esetén. A bérek után adózók adólapját (210-es formanyomtatvány) február 29-éig kell leadni, illetve átadni az alkalmazottaknak egy másodpéldányt. A kifizetéskor megadózott jövedelmeket után fizetett adókat is február 29-éig kell bevallani. Ide tartoznak a szerzői jogok után, az ügynököknek, civilszerződéses munkatársaknak, könyvvizsgálóknak, jogi szaktanácsadóknak és más hasonló kategóriáknak kifizetett jövedelem után lefogott adók. 2008 március 15-éig át kell utalni a 2008 első trimeszterére fizetendő adókat a szabdúszói tevékenységből, vagy javak bérbeadásából származó jövedelmek után, kivéve a mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmeket. Május 15-éig kell leadni a jövedelembevallásokat mindenféle adózandó jövedelem után (200-as és 2001-es formanyomtatvány) Ugyancsak ezen időpontig kell leadni a kérést adónk 2 százalékának átutalásáról valamelyik nonprofit szervezetnek.

Június 15-éig át kell utalniuk az év második trimeszterére esedékes adót is a szabadúszóknak és a javakat bérbe adóknak.

Június 30-áig kell bevallani az osztalékból, kamatból, cégfelszámolásból, szerencsejátékból, prémiumokból és más olyan forrásból származó adót, amit a jövedelem kifizetésekor fogtak le. Szeptember elsejéig kell kifizetni a mezőgazdasági jövedelem utáni adó 50 százalékát, szeptember 15-éig pedig a harmadk trimeszterre esedékes adókat a szabadúszóknak bérbeadóknak, kivéve a mezőgazdasági területek bérbeadóit. December 15-éig kell kifizetni a  harmadoik trimeszterre esedékes adóhátralékot a fentebbi kategóriáknak. December 31-éig kell átutalni az osztalékok után járó adót, ha az osztalékot nem adták ki év végéig a részvényeseknek. A 2004/346-os törvény alapján működő mikrovállalatok, független tevékenységet végző fizikai vagy jogi személyek jövedelméből az adót a kifizetés utáni hónap 25-éig kell átutalni, a jogi személlyel (mikrovállat) társult fizikai személy adóját pedig trimeszterenként kell kiszámolni és átutalni a trimeszter zárása utáni első hónap 25-éig.

Albert Ferenc