Szolidaritást szorgalmaz az RMDSZ

Szolidaritást szorgalmaz az RMDSZ az állampolgári kezdeményezés sikere érdekében – áll Winkler Gyula EP-képviselő sajtóirodájának sajtóközleményében.

 

Egy szolidáris polgári kezdeményezéssel lehetőségünk van arra, hogy felhívjuk az Európai Unió figyelmét az őshonos nemzeti kisebbségekre, a felaprózott törekvések viszont a kisebbségi közösségekben és az európai közvéleményben is zavart keltenek – hangsúlyozta az RMDSZ nevében a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács pénteki, budapesti ülésén Winkler Gyula. Az európai parlamenti képviselő emlékeztette a résztvevőket, hogy a két héttel korábbi Brüsszelben szervezett kerekasztal-megbeszélésen a kisebbségi szervezetek képviselői által megfogalmazott legnagyobb aggodalom a kezdeményezés sikerére vonatkozott. Többen elmondták, nem szeretnék, hogy az európai kezdeményezés valamilyen szakaszban kudarccal végződjön. Alapos szakmai munkával, egyeztetésekkel, együttes fellépéssel, összehangolt aláírásgyűjtéssel ez elkerülhető – fogalmazott Winkler Gyula a KMAT ülésén, hozzátéve: minden magyar szervezet támogatására és munkájára szükség van, annak érdekében, hogy az aláírásgyűjtés meggyőző eredménnyel záruljon.

 

Winkler Gyula a KMAT ülésén ismertette az RMDSZ által szorgalmazott kisebbségi tematikájú európai állampolgári kezdeményezést történetét. Mint mondta az RMDSZ – később az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójával (FUEN) közösen – már tizennégy hónappal ezelőtt megkezdte a munkát a kezdeményezés előkészítésére, felismerte az eszközben rejlő lehetőséget, de ugyanakkor az általa szabott keretet és határidőket is. Az RMDSZ tavaly februári kongresszusi külügyi dokumentumának címe európai összefogást és szolidaritást sürget: Legyen európai szintű politika a nemzeti közösségek védelme, és megfogalmazza, hogy Európai Uniós nemzeti kisebbségi keretszabályozásra van szükség.

 

A következőkben az RMDSZ Szövetségi Képviselőinek Tanácsa tavaly áprilisi ülésén döntött, hogy kezdeményezi az eszköz hasznosítását, majd partnerként kereste meg a FUEN-t, amely júniusi kongresszusán a kezdeményezést támogató egyhangú határozatot fogadott el. Legutóbb, két héttel ezelőtt Brüsszelben, az RMDSZ és a FUEN kezdeményezésére, a kisebbségi frakciócsoport munkacsoport tagjaival közösen kerekasztal-megbeszélésre került sor. A tanácskozáson a FUEN, a YEN (európai ifjúsági szervezet), az RMDSZ és az SVP (Dél-tiroli Néppárt) közös nyilatkozatot mutatott be, amely támogatja a kezdeményezés elindítását és felkéri az EU őshonos kisebbségeinek, nemzeti közösségeinek, etnikai csoportjainak és nyelvi kisebbségek képviselőit, hogy indítsanak összehangolt, sikeres összeurópai aláírás-gyűjtési kampányt az őshonos, nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok védelme érdekében.

 

A szakmai előkészítés folytatódik, az őshonos nemzeti kisebbségre vonatkozó, nemzeti stratégiákat igénylő EU keretterv megalkotásának lehetőségéről tárgyalást kezdtünk az Európai Bizottság felelős tisztségviselőivel. A kezdeményezés szövegére vonatkozó javaslat és a támogató szervezetek akciótervének elfogadása a FUEN májusi kongresszusán várható – vázolta az EP-képviselő a következő időszak legfontosabb tennivalóit. Winkler Gyula az RMDSZ nevében kérte a Kárpát-medencei magyar közösségeket, hogy csatlakozzanak a körvonalazódó európai kisebbségi szolidaritáshoz. A kisebbségi kérdést valóban európai uniós szintre kell emelnünk, ezt megfontoltan, meglévő jogi keretre alapozva és a szubszidiaritás elvével egyező szövegezéssel kell megtenni, felsorakoztatva a kezdeményezés mögé minél több tagállam kisebbségi szervezetét. Emlékeztetett arra, hogy miként a KMAT-nak több tagja nem EU-s tagállamból érkezik, a FUEN-nek, az 1949-ben alakult európai kisebbségi ernyőszervezetnek is számos EU-n kívüli tagja van. Ők közvetlenül nem vehetnek ugyan részt az aláírásgyűjtésben, de erősíthetik és szolidárisak lehetnek a kezdeményezéssel, amely sikere esetén államaikban hivatkozási alap lehet – mondta Winkler Gyula az ülésen.

 

A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács budapesti ülését Tőkés László európai parlamenti képviselő vezette, meghívottként a magyar kormányt Németh Zsolt külügyi államtitkár képviselte. Jelen volt valamennyi kárpát-medencei magyar szervezet elnöke vagy képvisleője. Az RMDSZ megfigyelő tagja az autónómia tanácsnak.